На 28.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на тема „Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с нови технологии“.

На участниците беше обяснено, че тъй като технологиите и интернет са навлезли във всички сфери на нашия живот, те имат потенциала да разширят обхвата на информацията във всяка област. Това може да има положителни и отрицателни последици, както се случва с всеки инструмент. По-специално, що се отнася до онлайн насилието, основано на пола, злоупотребата с интернет и новите технологии може да проникне в живота на жертвите, дори офлайн.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"