На 09.09.2021 г. се проведе деветото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Беше решено да се финализира работата от семинарите по проекта, фокусирани върху онлайн насилието, основано на пола, до края на ноември 2021 г., за да има време да се подготви оценката на фазата на тестване до края на годината.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека