На 29.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар, наречен „От вас зависи“, фокусиран върху онлайн насилието.

Целите бяха да се образоват и запознаят младите хора по въпросите на онлайн насилието, особено кибертормоза, което означава използване на дигитални технологии с намерение да обиди, унижи, заплаши, тормози или малтретира някого; да предоставят примери, така че децата да се запознаят по-добре с интернет средата; да научи децата и младежите, как да разпознават проблема и да се предпазват; за насърчаване на промяна в поведението.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека