На 26.01.2021 г. се проведе онлайн шестото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите на срещата беше, водещият партньор Lumen, да обясни работата си с млади хора и учители/възпитатели в областта на онлайн насилието, основано на пола. Те заявиха, че вече е започнало обучението на учители/възпитатели и участниците са срещнали много трудности както в обучението с продължителност 13 часа, така и в тестовата фаза, включваща 6 работни срещи през следващите месеци. Учебната година беше много трудна, както и предишната, заради ситуацията с Covid 19. Учителите/възпитателите се интересуват от съдържанието на семинарите и искат да участват в проекта, но не могат да използват толкова много часове за това. Те попитаха дали участието може да бъде намалено, за да им е по-лесно да бъдат част от него.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"