На 02.12.2020 г. онлайн се проведе петото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите беше измерването на поведението на участниците в уъркшопите за работа по темата за онлайн насилието, основано на пола.

Италианците Аретес обясниха как са разработили Методиката и въпросите към въпросниците за младите хора. По-специално, те показаха слайдове, описващи всеки един от семинарите със следните елементи: тема на семинара, заглавие, функционални цели, заглавия на 4-те дейности на семинара, специфична тема, напречни въпроси, ключови компетенции, цел за промяна на поведението, въпрос 1 и относителна скала, въпрос 2 и относителна скала. За въпросниците ПРЕДИ те планират да изготвят 16 въпроса (по 2 на Семинар), докато във въпросника СЛЕД ще изготвят същите 16 въпроса + някои други въпроси относно самооценката на опита (дали и как младите хора възприемат промяната в себе си), освен въпрос, какви работилници са тествали.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека