Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

В Италия в средата на януари се състоя първата среща на Управителния комитет на проекта. Седем организации от пет държави са включени в изпълнението на дейностите по проекта. Един от резултатите ще бъде разработването на модел за обучение първо за учители, а в последствие и за ученици, който ще бъде преведен на пет езика и ще бъде използван като модел за обучение в целия Европейски съюз. В международния проект ON-OFF, България се представлява от Фондация „ДА“. Очаквайте подробности за работата на международния екип!

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека