Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

В Италия в средата на януари се състоя първата среща на Управителния комитет на проекта. Седем организации от пет държави са включени в изпълнението на дейностите по проекта. Един от резултатите ще бъде разработването на модел за обучение първо за учители, а в последствие и за ученици, който ще бъде преведен на пет езика и ще бъде използван като модел за обучение в целия Европейски съюз. В международния проект ON-OFF, България се представлява от Фондация „ДА“. Очаквайте подробности за работата на международния екип!

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"