За Вас работят адвокати, психолози, социални работници, филолози.

Екипът е специално обучен да работи с българското и международно законодателство относно насилието срещу жени и дискриминацията, защитата и реализирането на основните човешки права.

Адв. Милена Кадиева е изпълнителен директор на ФДА. Тя има над 12 години професионален опит, от които 10 в областта на защита на човешките права на жените.

Адв. Татяна Рискова е юрист с 13 години професионален опит, 10 от които в областта на защита на човешките права на жените. Тя е член на управителния съвет на ФДА.

Адв. Жанета Борисова е юрист с 14 години професионален опит, от които шест в областта на защита на човешките права на жените.

Адв. Веселин Ковачев има 12 години професионален опит, от които 6 в областта на защита на човешките права на жените.

Адв. Мариана Каварджикова адвокат с 11 години професионален опит, 5 от които в областта на защита на човешките права на жените.

Марияна Филипова - психолог със 10 години опит в областта на защита на човешките права на жените.

Анна Димова - социален работник и педагог, с повече от 8 години опит в сферата на защита човешките права. 

адв. Емилия Мазнева - най-новият член на екипа на ФДА. Магистър по право и изгряващ защитник на женските човешки права. 

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека