Двете понятия са тясно свързани и все пак носят различно съдържание.

Терминът „пол” се свързва с биологичните и физиологични характеристики, които определят индивида като „мъж” или „жена”

Терминът „джендър” се отнася до социално установените роли, поведения, дейности и характеристики, които в дадено общество се считат за подобаващи на мъжете или съответно на жените.

Прочети още: Какво значение се влага в думите „пол” и „джендър”?

Юли 16, 2019

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"