Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията. Поради тази причина обикновено в страните има законодателство, борещо се със сексуалния тормоз на работното място. На негова база се изработват вътрешни правилници за справяне с този проблем на ниво компания.

Къде сме ние?

В България тормозът на работното място все още е проблем, разглеждан от перспективата само на нарушени човешки права. Няма измервания на импакта от този феномен върху икономическите показатели на бизнеса. Законодателството е оскъдно, като то се ограничава върху позоваването на текстове от Закона за защита от дискриминация, без обаче да има фокус върху конкретния проблем – сексуалния тормоз на работното място. В по-широк план темата се смесва с темата за сексизма, която пък все още няма ясна формулировка или дори законов текст. В неформална среда сексуалният тормоз на работното място се описва като наличие или липса на „чувство за хумор“, а конкретни сексуално ориентирани намеци се обясняват и се възприемат от собственици и управители на бизнеса като „флиртуване“. Интересен е фактът на т.нар. „неписани правила“ по темата. Неписани защото в България почти липсват вътрешни правилници или кодекси за поведение на работното място. Но според „неписаните правила“, които могат да се нарекат и „кодекс на търпимостта“  - интимната връзка между служители е нежелана и дори недопустима, тя се преследва и от законодателството за конфликт на интереси, но т.нар. „флиртуване“ не. И точно под знака на флиртуването се случват и актовете на сексуален тормоз. И в зависимост от техния интензитет или резултат, например ако подложеният на суксеален тормоз служител са оплаче, тогава започва позоваването на липсата или наличието на „чувството на хумор“.

Проектът „Бъдете наясно“ разглежда в детайли описания проблем. След анализ на европейското и българско законодателство, се прави обучителна система за повишаване на капацитета на компаниите да се справят с този проблем. Дават се и решения на пострадалите от такъв тормоз към кого да се обърнат и какво да направят. Целта на проекта е да се изгради онлайн платформа за обучение на специалисти, които да работят като консултанти на компании и институции по отношение на тормоза на работното място, като същевременно се създават и инструменти за работа с пострадалите.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека