Основни понятия

Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията. Поради тази причина обикновено в страните има законодателство, борещо се със сексуалния тормоз на работното място. На негова база се изработват вътрешни правилници за справяне с този проблем на ниво компания.

Къде сме ние?

Прочети още: Be Aware – Бъдете наясно!

Дискриминацията спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Според признака, по който се дискриминират хората, се назовават различни видове дискриминация — напр. религиозна, етническа, расова, полова, сексуална и т.н.

Прочети още: Дискриминация

1/ В Семейството:

-   там най-често се случва основаното но пола насилие;

-   това е контекста, в който се подготвят членовете за предстоящия социален живот, формират се джендър стереотипи и нагласи за разделението на труда между половете;

Прочети още: Къде се случва насилието, основано на пол?

1/ Директно физическо насилие /включва побой, сексуално насилие в дома или на работното място/

2/ Психическо насилие /включва лишаване от свобода, насилствен брак, сексуален тормоз у дома и на работното място/

Прочети още: Видове полово обусловено насилие

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека