Дискриминацията спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Според признака, по който се дискриминират хората, се назовават различни видове дискриминация — напр. религиозна, етническа, расова, полова, сексуална и т.н.

Прочети още: Дискриминация

1/ В Семейството:

-   там най-често се случва основаното но пола насилие;

-   това е контекста, в който се подготвят членовете за предстоящия социален живот, формират се джендър стереотипи и нагласи за разделението на труда между половете;

Прочети още: Къде се случва насилието, основано на пол?

1/ Директно физическо насилие /включва побой, сексуално насилие в дома или на работното място/

2/ Психическо насилие /включва лишаване от свобода, насилствен брак, сексуален тормоз у дома и на работното място/

Прочети още: Видове полово обусловено насилие

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 

Прочети още: Домашно насилие