Фондация "Джендър алтернативи"

Данни за контакт

1

Адрес:
ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3
office @ genderalternatives.org
Пловдив
4000
България
Телефон:
032 / 26 07 08
Мобилен:
0879 26 01 01

Форма за контакт

Send an Email
(по избор)
Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека