ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

  На 23.11.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“.

Прочети още: Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“ - On-Off

 На 28.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на тема „Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с нови технологии“.

Прочети още: Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с нови технологии - On-Off

 На 09.09.2021 г. се проведе деветото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Беше решено да се финализира работата от семинарите по проекта, фокусирани върху онлайн насилието, основано на пола, до края на ноември 2021 г., за да има време да се подготви оценката на фазата на тестване до края на годината.

 На 04.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“.

Един от най-големите проблеми, пред които сме изправени като общество, без съмнение е неравенството между половете. Едно от големите оръжия, с които имаме да се борим с него е образованието и видимостта на определени поведения, които го поддържат, особено в ранна възраст.

Прочети още: Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“ - On-Off

 На 07.07.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в Работна среща на тема „Добри практики в комуникацията, фокусирана върху стереотипите, основани на пола“.

С помощта на положителни и отрицателни примери и комуникационни кампании участниците имаха възможност да разберат различни динамики на основата на джендър стереотипите в общуването.

Прочети още: Добри практики в комуникацията, фокусирана върху стереотипите, основани на пола - On-Off

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека