Фондация «Джендър алтернативи» е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, с фокус върху пострадалите от домашно насилие и множествена дискриминация.

Екипът на фондацията включва седем юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози и един социален работник, работещи в сферата на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист, ангажирани с предмета на работа на организацията.

От 2002 год. до момента екипът на фондацията е реализирал над 10 програми и проекти в сферата на защита от домашно насилие, самостоятелно и в партньорство с Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, Дирекция ”Социално подпомагане” - Пловдив, Районен съд-Пловдив, неправителствени организации и медии.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта