ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

 На 16.10.2020 г. беше организирано онлайн четвъртото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off четвърта среща на партньорския комитет

 На 04.06.2020 г. онлайн се проведе третото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off пилотната фаза на семинара, наречен „От теб зависи“ e готова!

Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

Прочети още: Стартира международният проект „ON-OFF”, насочен към борба и превенция на кибер насилието

 На 22.05.2020 г. беше организирано второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF „Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Прочети още: второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF

 OFF има за цел да разработи Модел, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване на кибер сексуалното и основаното на пола насилие, като онлайн тормоза. Той се фокусира върху: изграждане на капацитет на учители/възпитатели, повишаване на осведомеността на младите и по-възрастни участници и широката общественост, образование и овластяване на момичета и момчета. Целта е да се борим с омаловажаването на този вид злоупотреба: наистина, “ON-OFF” съкращението иска да подчертае офлайн, конкретни, негативни последици от онлайн насилието. ON-OFF има за цел да се бори срещу половите стереотипи, като подпомага участниците да станат по-осъзнати за предразсъдъците и техните ефекти, насърчавайки по-ниската толерантност към насилието, основано на пола и подчертавайки тяхната взаимовръзка.

Прочети още: “ON-OFF. Включете ума си, изключете насилието, основано на пола, онлайн”

   Проектът има за цел да създаде модел за интервенция, който да се ползва от учители и преподаватели. 700 младежи и 90 учители и преподавали от цял свят символично стартираха проекта на 25 ноември - Международен ден за премахване на насилието над жени.

   ON-OFF има за цел да създаде модел на интервенция за борба с насилието, основано на пола, в полза на европейските учители и преподаватели. Целта е да се създаде и тества модел за интервенция, който ще бъде със свободен достъп, след като бъде потвърден.

   В проекта участват 6 партньорски организации от 5 европейски държави: България, Кипър, Гърция, Испания и Италия. Началото на дейностите е символично определено за понеделник, 25 ноември, Международният ден за премахване на насилието над жени: от понеделник всъщност учителите и преподавателите могат да поискат да участват в дейностите. Проектът се финансира 80% от европейските фондове (програма за права, равенство и гражданство) и 20% от собственото съфинансиране на партньорите. Общо 700 младежи и 90 учители и преподаватели ще бъдат включени в 5-те страни.

Прочети още: Противопоставяне на онлайн насилието, основано на пола - стартира проектът „ON-OFF“

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта