На 26.01.2021 г. се проведе онлайн шестото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите на срещата беше, водещият партньор Lumen, да обясни работата си с млади хора и учители/възпитатели в областта на онлайн насилието, основано на пола. Те заявиха, че вече е започнало обучението на учители/възпитатели и участниците са срещнали много трудности както в обучението с продължителност 13 часа, така и в тестовата фаза, включваща 6 работни срещи през следващите месеци. Учебната година беше много трудна, както и предишната, заради ситуацията с Covid 19. Учителите/възпитателите се интересуват от съдържанието на семинарите и искат да участват в проекта, но не могат да използват толкова много часове за това. Те попитаха дали участието може да бъде намалено, за да им е по-лесно да бъдат част от него.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта