На 16.10.2020 г. беше организирано онлайн четвъртото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Дискусията беше фокусирана основно върху онлайн платформата за работа по въпросите, свързани с онлайн насилието, основано на пола.

Беше решено всички материали, създадени по проекта, да бъдат преведени на националните езици на партньорите по проекта и да бъдат публикувани в онлайн платформата заедно с последните 8 семинара, предвидени да бъдат част от Модела, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване и да реагират на киберсексуалното насилие и насилието, основано на пола, като онлайн тормоза.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта