ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

  На 23.11.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“.

Прочети още: Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“ - On-Off

 На 28.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на тема „Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с нови технологии“.

Прочети още: Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с нови технологии - On-Off

 На 22.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на име Respect and Condemn, фокусиран върху онлайн насилието.

Прочети още: Обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF

 На 04.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“.

Един от най-големите проблеми, пред които сме изправени като общество, без съмнение е неравенството между половете. Едно от големите оръжия, с които имаме да се борим с него е образованието и видимостта на определени поведения, които го поддържат, особено в ранна възраст.

Прочети още: Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“ - On-Off

 На 26.04.2021 г. се проведе осмото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: ON-OFF дебат относно силните и слабите страни на тествания проектен модел

 На 09.09.2021 г. се проведе деветото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Беше решено да се финализира работата от семинарите по проекта, фокусирани върху онлайн насилието, основано на пола, до края на ноември 2021 г., за да има време да се подготви оценката на фазата на тестване до края на годината.

 На 16.02.2021 г. онлайн се проведе седмото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите за дискусия беше Политиката за закрила на детето и Планът за комуникация и разпространение по проекта, който скоро трябваше да бъде преработен и финализиран. Поради това отговорните партньори решиха да изпратят окончателната версия на целия консорциум, за да получат одобрението в даден срок, след което те ще бъдат актуализирани на Платформата на ЕК.

 На 07.07.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в Работна среща на тема „Добри практики в комуникацията, фокусирана върху стереотипите, основани на пола“.

С помощта на положителни и отрицателни примери и комуникационни кампании участниците имаха възможност да разберат различни динамики на основата на джендър стереотипите в общуването.

Прочети още: Добри практики в комуникацията, фокусирана върху стереотипите, основани на пола - On-Off

 На 26.01.2021 г. се проведе онлайн шестото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите на срещата беше, водещият партньор Lumen, да обясни работата си с млади хора и учители/възпитатели в областта на онлайн насилието, основано на пола. Те заявиха, че вече е започнало обучението на учители/възпитатели и участниците са срещнали много трудности както в обучението с продължителност 13 часа, така и в тестовата фаза, включваща 6 работни срещи през следващите месеци. Учебната година беше много трудна, както и предишната, заради ситуацията с Covid 19. Учителите/възпитателите се интересуват от съдържанието на семинарите и искат да участват в проекта, но не могат да използват толкова много часове за това. Те попитаха дали участието може да бъде намалено, за да им е по-лесно да бъдат част от него.

 На 29.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар, наречен „От вас зависи“, фокусиран върху онлайн насилието.

Целите бяха да се образоват и запознаят младите хора по въпросите на онлайн насилието, особено кибертормоза, което означава използване на дигитални технологии с намерение да обиди, унижи, заплаши, тормози или малтретира някого; да предоставят примери, така че децата да се запознаят по-добре с интернет средата; да научи децата и младежите, как да разпознават проблема и да се предпазват; за насърчаване на промяна в поведението.

 На 02.12.2020 г. онлайн се проведе петото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите беше измерването на поведението на участниците в уъркшопите за работа по темата за онлайн насилието, основано на пола.

Прочети още: On-Off - Методиката и въпросниците към младежите вече са готови!

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта