Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи",  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита. Настоящият проект е фокусиран върху осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Продължителност на проекта: 13 месеца, начало -10.12.2015г.

Основни цели:
1. Да се осигури ефективна защита на пострадалите от домашно насилие;
2. Да се осигури ефективна работа с извършителите на домашно насилие;
3. Да се гарантира ефективно приложение на ЗЗДН и законодателството свързано с домашното насилие;
4. Да се постигне подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН при оказване на защита на пострадалите;
5. Да се подобри сътрудничеството между НПО, професионалистите и институциите, ангажирани с проблема „домашно насилие”.

Прочети още: Представяне на проект № 08-00-19/2015г. „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие...

България трябва час по-скоро да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулската конвенция. Актът е нужен, за да може всяко насилие зад 4-те стени на дома да бъде криминализирано според действащия ни НК. Към момента, ако жертвата иска да си търси правата в съда, трябва да води гражданско дело. Повечето от потърпевшите обаче нямат финансовата възможност да плащат на адвокати. Това съобщи на пресконференция президентът на ЗОНТА-клуб Пловдив Мариана Обретенова в присъствието на адвокат Милена Кадиева – управител на фондация „Джендър алтернативи” и Рада Иванова Еленкова – Рашева – координатор на проекта „16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола“.

Според действащото ни в момента законодателство жертвите могат да заведат гражданско дело, като съдът може да определи ограничителната заповед или да задължи насилника да посещава специални програми за работа с извършители на насилие.

Статистиката на фондация „Джендър алтернативи” за 2014г. сочи, че Пловдив продължава да бъде рекордьор в страната по брой заведени дела – 238. От началото на 2015г. до осночмли заведените дела в съда са 194, съобщиха от фондацията. Юридическите консултации за жертвите там са безплатни, както и адвокатските услуги за тези от жените, които не могат да си позволят наемане на юрист. За жертви, които имат финансова възможност адвокатските такси на фондацията са минималната възможна тарифа. По данни на консултативния център на фондацията насилниците са най-често със средно образование. Според адвокат Кадиева не е вярна тезата, че тези, които бият, са неграмотни. Точно обратното е, твърди тя. Дори насилниците с висше образование са много по-изобретателни в мъченията, които налагат на своите жертви. 64% от жертвите са пострадали от своите половинки, сочи още статистиката на фондацията. Следват 23%, които са бити от своите роднини, като тук са предимно възрастните хора, ставащи жертви на своите пораснали деца. При 8 % от случаите става дума за насилие, прилагано от родители към децата им. Във фондацията са работили и по случай на пловдивчанка, пострадала от сексуално насилие на работното си място. Общо 280 лица са обслужени от специалистите на фондацията на място в Консултативния център, като от тях 244 са жените. Средната възраст на пострадалите от насилие е 44-50 години.

АВТОР: Ели КРУМОВА

Източник: Агенция "Монитор"

Фондация "ДА", ‪#‎ЗОНТА‬-Пловдив и Община Пловдив направиха официалното откриване на Кампанията "16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола" в центъра на града. В хода на събитието бяха раздадени брошури от доброволците на ФДА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 19.11.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Чинар“ - гр. Хисар, ул. „Васил Петрович” №5

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Таргет група: 25 съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив.

 

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Семинар №2 за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими...

Темата на Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола“ за 2015г. е „От мир у дома до мир по света: Да направим образованието безопасно за всички!“

За четвърта поредна година Фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА) се включва в глобалните усилия на хиляди организации и активисти по света като основен инициатор на кампанията в гр.Пловдив и с дейностите, които изпълняваме ние казваме „НЕ на насилието срещу жени и момичета - да направим образованието безопасно и достъпно за всички!“

Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола” е глобална кампания, насочена към различните форми на насилие срещу жените и момичетата. Тя започва на 25 ноември – Международният ден на премахването на насилието, основано на пола, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Периодът на протичане на кампанията е избран, за да се подчертае, че насилието, основано на пола е нарушение на фундаменталните човешки права по цял свят.  През 2015г. се отбелязват 24 години от създаването на Кампанията, която стартира през 1991г. и е координирана от Центъра за глобално лидерство на жените.

За жените и момичетата съществуват предизвикателства, които могат да възпрепятстват достъпа им до качествено образование заради същестуващите стереотипи за ролите на мъжете и жените в обществото, водещи от натиск за брак в ранна възраст и задължения в домакинството до дискриминация на пазара на труда и по-ниско заплащане.
Повишаването на образованието на жените и  момичетата е в състояние да прекъсне „омагьосания кръг“ на бедността, то насърчава икономическото развитие и преодоляване на най-неотложните предизвикателства в света, като например решаване на конфликти и здравни проблеми.

В стремежа си да предоставим качествено образование и да премахнем стереотипите, основани на пола тази година сме предвидили следните дейности:


1.    Пресконференция, даваща гластност за старт на Кампанията и представяне на статистика на Консултативния център за пострадали от домашно насилие на ФДА;
2.    Серии от уоркшопи (практически работилници) за основите на компютърното програмиране „Код: Овластяване“.

Сериите от презентации са организирани от екипа на ФДА и ще бъдат водени от Рейчъл Зюсър - доброволка от Ню Йорк, САЩ, и със съдействието на г-жа Веселина Ботева – Директор на Дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив.

С тази дейност, ние искаме да насърчим младите хора, живеещи/посещаващи институции и дневни центрове в гр.Пловдив да продължат своето образование и да демонстрираме, че светът на технологиите е отворен за всеки, независимо от пол и възраст. Целта е да им покажем, че програмирането (писането на кодове) е интересно, увлекателно и полезно занимание, което може да доведе до перспективно и устойчиво професионално развитие.

Работна програма:
5 мин: Представяне на организаторите на уоркшопа (Рейчъл, Рада, ФДА)
10 мин: Резюме „Как работят компютрите“
30 мин: Да кодираме заедно чрез програмата „Hour of Code“;
10 мин: Как компютрите решават реални проблеми;
5мин: Как могат участниците да продължат да се учат и в бъдеще?
10 мин: Време за въпроси и отговори.

3.    Двумесечни интензивни курсове за жени в риск. Курсовете са по английски (начинаещи) и компютърна грамотност.
4.    Улична кампания – Пана на главната улица в Пловдив и раздаване на брошури срещу насилието в партньорство със ЗОНТА КЛУБ-Пловдив и доброволци от ПУ „Паисий Хилендарски“.

От 27 октомври до 2 ноември 2015г Яница Стоилова в качеството си на член на екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в Десетата международна обучителна сесия, посветена на съществуващите механизми за Универсален периодичен преглед /УПП/ по правата на човека в Женева.

Прочети още: ФДА участва в международен форум по правата на човека в Женева

Със заключителна пресконференция и при голям медиен интерес, приключи проектът „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерство на правосъдието.

За осем месеца екипът на фондация „Джендър алтернативи“ успя да реализира следните постижения, целящи гарантиране правата на пострадалите от домашно насилие граждани:


1.    Ангажиране на държавните институции в дискурса «домашно насилие» и «насилие, основано на пола». В състоялите се 4 работни срещи и 2 семинара са участвали общо 90 ръководители и представители на ключови държавни институции и НПО от пловдивски и петрички региони – Районен съд – гр.Пловдив, Окръжен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Пловдив, Районен съд- гр. Петрич, Районна прокуратура – гр. Пловдив, ОД МВР-Пловдив, ОС ИН – гр. Пловдив, сектор „Пробация“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пловдив, КСУДС- Пловдив, Община Пловдив, Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Областен съвет на БЧК-Пловдив, МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД Пловдив, МБАЛ „СВ.Мина“ ЕООД Пловдив, „Фонд ИГА“, ЦПК „Феникс“, Кризисен център за деца, жертви на трафик и домашно насилие, Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Прочети още: Приключи проектът "Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие", финансиран от...

Фондация „Джендър Алтернативи“ имаше честа да съорганизира годишната среща на организациите от АСТРА в Пловдив, България! АСТРА е най-голямата неправителствена мрежа в централна и източна Европа, работеща за реализирането на сексуалните и репродуктивни права на жените и момичетата в региона.

На 12-13.09.2015, 25 невероятни защитници на женските човешки права обсъдиха актуални въпроси за проблемите, с които жените в Централна и Източна Европа се сблъскват при достъпа до здравни, социални и правни услуги, касаещи техните сексуални и репродуктивни права.

Участниците представяха неправителствени организации от Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Полша и Русия! Те споделиха настоящата ситуация в своите страни по отношение на достъпа до аборт, контрацепция и сексуално образование. Фокус беше поставен и върху дейностите на организациите - услуги, кампании, програми. Диалогът очерта текущото състояние на защитническите организации в региона, предизвикателствата и възможностите, пред които те са изправени.

Срещата съдържаше и презентации за подобряване на професионалните умения на участниците. Милена Кадиева от Джендър Алтернативи говори на тема "Как да се използва конвенцията CEDAW за защита на правата на жените ". Две гост-лектори от Център за репродуктивни права (CRR) и Европейския консорциум за спешна контрацепция (ECEC) бяха поканени да споделят опита си. Катрин Томасен от CRR представени "Стратегии и дейности за насърчаване на изпълнението на международните задължения на правата на човека на национално ниво". Кристина Пиуш от ЕСЕС говори за "Спешната контрацепция в Централна и Източна Европа".

На 26.09.2015 год., в гр. Пловдив, хотел „Марица“,беше проведена Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и Българска перспектива“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Прочети още: Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и...

   На 24-25.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя вторият семинар по Проект № 15-00-262/2014 - „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван от фондация „Дженър алтернативи“ и финансиран от Министерство на правосъдието - за обмяна на опит между представители на пловдивския и благоевградския съдебни райони – с цел осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

   

Прочети още: Впечатляващ втори семинар по проекта „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

     На 23.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя четвъртата работна среща между представители на съда, полицията и неправителствения сектор за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

Прочети още: Фондация "ДА" продължава работата по осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за...

Декември 14, 2018