Повече от 10 неправителствени организации от седем страни са включени в проекта You4Mi. Целта на инициативата е чрез методите на неформалното обучение да се увеличи капацитетът за съвместна работа на неправителствените организации от Европа, Африка и Латинска Америка.

Основният фокус на You4Mi е насочен към младите хора и възможностите им да разпознават, не допускат и превентират полово базираното насилие (насилието над жени) в контекста на насилствената миграция, която се регистрира най-вече в страните от Европа, които често са крайна цел на международни трафиканти.

Прочети още: ФДА е българският представител в мащабен международен проект - You4Mi

С присъединяването към Конвенцията от Истанбул, Европейският съюз потвърждава ангажимента си за борба с насилието над жените както на своя територия, така и в световен мащаб, и укрепва съществуващата правна рамка и капацитета си за действие.

След официалното подписване за присъединяването е необходимо да бъдат приети решения относно сключването на Конвенцията. За тези решения ще е необходимо одобрението на Парламента.

Конвенцията от Истанбул

Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа е най-всеобхватният международен договор за борба с насилието над жените и домашното насилие. Конвенцията бе представена през 2011 г. и влезе в сила през август 2014 г.

Конвенцията от Истанбул признава насилието над жените за нарушение на правата на човека. В нея се предвиждат мерки срещу насилието над жените, насочени към превенцията, защитата на жертвите и преследването на извършителите.

Насилието над жените в ЕС

Насилието над жените е брутална форма на дискриминация и нарушение на правата на човека и съществува във всяко общество и държава от ЕС. Според наличните данни:

  • Всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15 години;
  • Всяка 20-а жена е била изнасилена;
  • Повече от половината (55%) от жените са били обект на сексуален тормоз;
  • Всяка трета жена е била подложена на психологически тормоз от страна на партньора си;
  • Всяка трета жена в детството си е била жертва на физическо или сексуално насилие от страна на възрастен.

 

 

На 12.09.2017г., от 10:00-11:00ч. се проведе интерактивна среща по Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие. В събитието взеха участие 8 младежи, напускащи институции – 6 момчета и 2 момичета.

Младежите, които тепърва им предстои да започнат самостоятелен и независим живот, бяха провокирани да разсъждават по следните теми: видове домашно насилие, митове и факти за домашното насилие, къде и как един пострадал може да потърси помощ, законодателството в България и правата на човека. Активна дискусия се заформи около въпроса за психическото домашно насилие – има ли такова, какви са неговите белези и как можем да го докажем. С помощта на фасилитаторите, Рада Еленкова и Надя Танева, младежите формулираха заключението, че употребата на домашно насилие не е загуба на контрол от страна на насилника, а напротив – това е израз на власт и контол с цел подчинение на най-близките.

На срещата бяха раздадени и брошури с телефони за контакт в случай, че участниците се почувстват застрашени или искат да споделят своите преживявания.

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.

Спортен клуб „Бегач“, съвместно с LIEBHERR България, Schneider Electric, SportPass, Пощенска банка, Renault и Vivacom, ще проведат състезанието Business Run за първи път в Пловдив тази година на 8 октомври (неделя).

То представлява щафета, в която служители на фирми в отбори от по 4-ма се състезават да пробягат най-бързо 16 км. Всеки участник изминава 4 километра преди да предаде щафетата на колега. Трасето ще е около завода на LIEBHERR в Радиново, намиращ се в индустриалната зона на Пловдив. Вече над 15 фирми записаха своите отбори.

Business Run или „най-големият тиймбилдинг в България“ се наложи в последните 4 години като едно от най-големите аматьорски спортни събития.

В софийското издание през юни тази година имаше 250 отбора (над 1 000 души) от над 100 от най-големите IT и финансови фирми в България: SAP, VMWare, Coca Cola, Merck, Bright Marketing Research, BNP Paribas, Lufthansa и много други.

В рамките на инициативата ще се проведе и Kids Run Business − специално състезание, включващо и лекоатлетическа тренировка за деца от 3 до 14 години, подготвено по програмата на международната лекоатлетическа организация − IAAF Kids’ Athletics.

Спортното събитие и този път ще се проведе в подкрепа на две местни каузи. 30% от таксите за състезанието ще бъдат дарени на Сдружение „Празнични герои“ и тяхната инициатива „Любов в действие с Holiday Heroes“ в помощ за бедни семейства в гр. Пловдив, както и на Центъра за психологически консултации „Феникс“ в подкрепа на деца и техните майки, пострадали от домашно насилие. Всяка година състезанието в София набира над 13 000 лева за благотворителност.

Фондация "Джендър алтернативи" ще участва с доброволци!

Всички желаещи фирми (без значение къде се намират) могат да запишат своите отбори на сайта на събитието http://plovdiv.businessrun.bg.

На 31.08.2017г. се проведе втора експертна среща по създаването на онлайн симулативна игра за превенцията на сексуалното насилие и тормоз. Срещата е в рамките на проекта CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите.

Проектът предвижда провеждането на три срещи с участието на жени, преживели сексуално насилие и експерти, работещи по превенцията и преодоляването на насилието, основано на пола.

Целите на тези срещи са:

Прочети още: Експертна среща за концептуализиране на онлайн симулативна игра за превенцията на сексуалното...

Адвокат Милена Кадиева е изпълнителен директор на Фондация „Джендър алтернативи“, базирана в Пловдив. Тя има над 12 години професионален опит, от които 10 в областта на защита на човешките права на жените.

Фондация „Джендър алтернативи“ е нестопанска организация, работеща в обществена полза, с фокус върху пострадалите от домашно насилие и множествена дискриминация. Екипът на фондацията включва седем юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози и един социален работник, работещи в сферата на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист, ангажирани с предмета на работа на организацията.

От 2002 год. до момента екипът на фондацията е реализирал над 10 програми и проекти в сферата на защита от домашно насилие, самостоятелно и в партньорство с Община Пловдив, Областната дирекция на МВР-Пловдив, Дирекция ”Социално подпомагане” – Пловдив, Районен съд – Пловдив, неправителствени организации и медии.

Прочети още: Блиц интервю с Милена Кадиева, изпълнителен директор на Фондация „Джендър Алтернативи“

Студентка от Бенгази прекара три дни в Пловдив на обмяна на опит в  „Джендър алтернативи“, която помага на жертви на домашно и сексуално насилие. Неправителствената организация работи по международен проект на Евро-средиземноморската женска мрежа. В него е включена и либийската организация „Жусур“, където членува 24-годишната Хажир Ал Махди.

„Опитваме се да стимулираме либийките да започнат собствен бизнес в сферата на търговията, ресторантьорството, занаятчийството“, обясни Хажир. Тя призна, че в родината й жените нямат възможност да правят голям бизнес, тъй като банките не им дават кредити. В града на тепетата студентката е пристигнала, за да проучи как „Джендър алтернативи“ работи с жертвите и как медиите отразяват темата за тормоза вкъщи.

„По-образованите хора в Либия приемат идеята за равнопоставеността на жените, но не така е в малките градове и села. За голяма част от населението насилието в семейството е табу. Ако мъж пребие съпругата си, не се търси полиция.  Жената обикновено се връща при родителите си“, каза Хажир. По думите й в родината й няма кризисни центрове за жертви на домашно насилие, както в България.

 

Източник: В. "24 Часа"

Фондация „Джендър алтернативи“ става част от пилотен проект "Изграждане на капацитет на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите". Пилотният проект се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (Генерална дирекция "Правосъдие"). Тя се координира от Централноевропейския университет (CEU) в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации за миграция (ERGO), Европейския център за правата на ромите (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Ромския образователен фонд (REF).

Целта на пилотния проект е да допринесе за укрепване на механизмите за мониторинг на изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите чрез систематичен мониторинг от страна на гражданското общество. Добавената стойност на мониторинга на гражданското общество идва от независимия статут и практическия опит на участващите НПО. Пилотният проект има за цел да засили мониторинга по два ключови начина: чрез развиване на капацитета за мониторинг на политиките на участниците в гражданското общество и чрез подкрепа за изготвянето на висококачествени, всеобхватни годишни мониторингови доклади.

Прочети още: Граждански мониторинг на Стратегиите за ромско включване

В края на май 2017г. се състоя третата младежка среща по проекта „CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите”.

Екипът на ФДА работи с 13 млади хора, доброволци към Младежкия Червен кръст – гр. Пловдив. Задачата им този път бе да развитят сюжета на онлайн симулативна игра за превенция на сексуалния тормоз и насилие. В третата среща, младежите имаха възможността да обсъждат различни ситуации, които отразяват причнинно-следствените връзки, свъзрани със сексуална злоупотреба над дадено лице. Идеята на играта е чрез симулация да се разберат основните стереотипи и причини за сексуалното насилие и по този начин младите хора да придобият знания и умения как да се предпазват и да избягват дадени ситуации.

Проектът навлиза в нова фаза – написването на играта от професионални програмисти. В края на годината, когато играта е готова, ще бъде тествана от младите хора, за да може продуктът да е максимално атрактивен и полезен за тях.

Проектът „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“ е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).

 

В началото на юни (08-10.06.2017г.) в Брюксел, Белгия се състоя годишното събрание на организациите от най-голямата женска мрежа в Европа – „Европейско женско лоби“. Координаторката на „Джендър алтернативи“ - Рада Еленкова и Илиана Стойчева (Председателка на Българската платформа към Европейското женско лоби и Вице-председател на Европейското женско лоби) представиха организациите от Българската платформа към Европейското женско лоби.

В рамките на два дни, изпълнени с разнообразна програма и събития, българските делегатки имаха възможността да представят добри практики от българска страна по теми, свързани с борбата с насилието, основано на пола, дискриминацията и напредъка на жените в икономическия и технологичен сектор.  

Прочети още: Годишно събрание на "Европейското женско лоби"

В периода 12-19.05.2017г., 4-ма представители на ФДА – Милена, Рада, Емилия и Яница, посетиха Белград, Сърбия, за да се срещнат и обменят опит с журналисти и младежки работници. Обучението включи разнообразни теми и подходи, целящи да повишат капацитета на неправителствените организации при взаимодействието с медиите.

Главната цел на проекта е да се повишат стандартите при отразяването на новини и обществото да стане по-чувствително по джендър тематиката. НПО играят важна роля в този процес, като подсилват демокрацията, управлението и се грижат за спазването на човешките права в този процес.

Прочети още: ФДА взе участие в обучение по проект „Джендър подход в журналистиката и отразяването на новини“ по...