Програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие цели:
·    Подпомагане на извършителите на домашно насилие да преустановят насилието;
·    Въздействие за промяна на нагласи и ценности за ролите на половете;
·    Осъзнаване на ситуациите, в които лицата реагират агресивно;
·    Изработване на план за контрол над агресията и овладяване на гнева;
·    Развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации;
·    Осъзнаване на проблема с агресивното им поведение и формиране на умения за емоционална интелигентност и емпатия.
 
Задачи на програмата
—    Създаване на мотивация за промяна.
—    Обсъждане и осъзнаване на видовете насилие.
—    Ретроспекция на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.
—    Анализиране на проблемните области в поведението и стъпки за преодоляването им.
—    Придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове в семейството, без използване на агресия.
—    Вземане и поемане на отговорност за агресивните си действия.

Прочети още: Какво включва програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие?

     За поредна година Фондация „Джендър алтернативи”  - част от Националната мрежа за децата, взе участие на Годишната среща, която се проведе от  14 до 16 юни в град Трявна, където бе и един от десетте участници в изложението от организациите  членове на Мрежата за децата, които представиха дейността и добрите си практики.

     В рамките на 3 дни 220 експерти, работещи с деца и млади хора от организациите проведоха работни срещи,  обучения и споделиха опита си. Представители на над 70 организации от цялата страна, които са членове се събраха за Годишната среща на Мрежата, което бе и най-голямото събитие за 2018 година и обединява в себе си толкова много хора – специалисти – работещи за една обща кауза – по-доброто бъдеще на децата. Срещата бе открита и водена от председателя на Управителния съвет на Национална мрежа за децата Георги Апостолов и от изпълнителния директор Георги Богданов.

Прочети още: ФДА на годишната среща на Национална мрежа за децата

      На 15.06.2018г., професионалисти от държавни институции и НПО от гр. Пловдив и областта, се събраха на Работен форум за популяризиране Програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие. Работният форум се организира в рамките на Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места“, финансиран от Министерство на правосъдието.
     Събитието приветства 16 участника от Районен съд - Пловдив и Асеновград, Районна прокуратура - Пловдив и Карлово, Окръжна прокуратура - Пловдив, ОД МВР - Пловдив, Дирекции "Социално подпомагане" - Пловдив, Раковски, Марица, Асеновград, Карлово, Първомай, Родопи, Стамболийски. Екипът на ФДА, провел работния форум, бе в състав адв. Милена Кадиева, Рада Еленкова-Рашева - ръководител проект и Яница Стоилова - психолог.

Прочети още: Работен форум за популяризиране Програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно...

     В периода 03-05.06.2018 год., по покана на Македонския Хелзинкски Комитет, адв. Милена Кадиева от Фондация „Джендър алтернативи“ осъществи обучение за използването и прилагането на Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените.
Обучението се осъществи в гр. Струмица, Македония.
     15 юристи и представители на неправителствени организации от Македония взеха участие в обучението за подготовка на индивидуални комуникации и официални запитвания пред Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените – в областта на насилието срещу жените.

      На 18 май 2018 год. във  филиала на ПУ “Паисий Хилендарски“ - гр. Смолян беше проведена Кръгла маса на тема: “Не на насилието над момичета и жени“ и дискусия по представянето на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Събитието е част от проекта на Клуб на жените „Родопчанка“-гр. Смолян, който е финансиран от Българския фонд за жените /БФЖ/. Гост-лектор бе адв. Милена Кадиева от фондация „Джендър алтернативи“, която сподели добри практики, направи анализ на законодателството по темата и презентира акценти от Конвенцията.
      По проекта е проведен конкурс за рисунки, фотоси и плакати на тема “СТОП на насилието над момичета и жени!“ сред учениците от Професионална гимназия за приложни изкуства-гр. Смолян. След дискусията  беше открита изложба с постъпилите произведения, бяха обявени резултатите от конкурса и наградени отличилите се ученици.

Прочети още: Заключителна среща по проект “СТОП на насилието над момичета и жени!“

viber image

Под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС на 29.05 -  Националният Дворец на Културата  бе мястото на конференцията "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" .

Организирано от Националния съвет за сътрудничество по въпросите на етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, събитието се стремеше да допринесе за политиката на ЕС за интеграция на ромите до 2020 г. Участие в конференцията взеха служители от институции на ЕС, експерти, членове на национални, регионални и местни власти, представители на НПО, академични среди и други заинтересовани страни. 

Прочети още: ФДА участва на международна конференция "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" в...

ga logo bglogo MP


Фондация "Джендър алтернативи" започва проект “Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г., сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.
Период на изпълнение: 17.05. – 17.11.2018год.

Прочети още: Представяне на проект «Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и...

Български фонд за женитe в партньорство с Фондация "Джендър алтернативи" и "Консултантско бюро - Напредък 7" Ви канят да се включите в предстоящите ни събития в Пловдив в края на месец май и началото на месец юни по проект „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ . Както знаете, на 31 май и 1 юни ще се проведе двудневно обучение за метода на провеждане на „изследователски разходки“. Обучените доброволци ще проведат разходките на 2 и 3 юни в кв. Прослав и ж.к. Тракия. Тук можете да намерите повече информация, а това e графикът за провеждане на разходктие:


Събота, 2 юни:
Разходка 1: кв. Прослав, от 11.00 до 13.00 (13.30) ч. Сборен пункт – пред Народно читалище „Никола Вапцаров – 1928“ (ул. „Елин Пелин“ 42) – ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ

Разходка 2: кв. Тракия, от 18.00 до 20.00 (20.30) ч. Сборен пункт – пред паметника на Хан Крум (ул. „Съединение“), между СОУ „Св. Софроний Врачански“ и 05 РПУ Пловдив (до бар Енканто) – ОТВОРЕНА САМО ЗА ЖЕНИ

Разходка 3: кв. Прослав, от 18.00 до 20.00 (20.30) ч. Сборен пункт – пред Народно читалище „Никола Вапцаров – 1928“ (ул. „Елин Пелин“ 42) – ОТВОРЕНА САМО ЗА ЖЕНИ

Неделя, 3 юни:
Разходка 4: кв. Тракия, от 11.00 до 13.00 (13.30) ч. Сборен пункт – пред паметника на Хан Крум (ул. „Съединение“), между СОУ „Св. Софроний Врачански“ и 05 РПУ Пловдив (до бар Енканто) – ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ

Ще сме благодарни, ако споделите тази информация с вашата мрежа от доброволци и партньори и ще се радваме да се срещнем в Пловдив и да станете част от този интересен и креативен проект. Свържете се с мен или някой от местните ни партьори: фондация „Джендър Алтернативи“, „Консултантско бюро – Напредък 7“  , ако проявявате интерес за участие.

     Дълбока криза в цялостната политическа рамка за интеграция на ромите и ръст на анти-циганизма, констатира Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите. Дискриминацията остава сериозна пречка, особено по отношение на жилищните условия. Позитивно развитие има само в сферата на образованието, като то е свързано основно с мерките за подсигуряване на пълен обхват, но не и с изпълнение на политиките за десегрегация на кварталните „ромски” училища.

Прочети още: Европейската комисия одобри Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на...

     Приключи двудневният семинар на АСТРА, проведен в столицата на Хърватия – Загреб. Фондация Джендър алтернативи е член на мрежата от неправителствени организации АСТРА, която включва 39 организации от 21 страни от рагион Централна и източна европа. В Загреб Стюард Халфорд и Сандееп Прасад от SRI (Sexual Rightsin Itiative) раясниха подробно възможностите на механизмите за участие на НПО сектора в докладите, които държавите правят пред Съвета на ООН по правата на човека. Акцентът падна върху недостатъчното познаване и използване на приетите от ООН механизми за участие на НПО сектора в официалните доклади или създаването на алтернативни такива, ако правителството отказва съвместна работа.

Прочети още: Фондация ДА участва на годишната среща на АСТРА в Загреб!

Новият проект на БФЖ „Усещане за град“ настоява за социално сензитивен подход към градското планиране

Как се чувстват жените в публичното пространство и какви са пречките пред пълноценното им социално включване ще изследват жителите на Пловдив в новия проект на Български фонд за жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той предизвиква досегашното разбиране за градоустройството и публичната среда като джендър неутрални и настоява за нов, социално сензитивен подход към градското планиране. За да бъде постигнато високо качество на живот в града, е нужно всички хора – жени и мъже от различни възрастови групи, етнос, социален статус и пр., да имат правото да се чувстват свободно, безопасно и комфортно в публичното пространство.

„Важно е да се разбере, че улиците и публичният транспорт, например, не са неутрално поле и степента на свобода, която имат мъжете и жените, движейки се през града, е различна“, заявяват от Български фонд за жените. „Жените и момичетата преживяват случаи на насилие в градското пространство, които са различни от тези, които преживяват мъжете. Освен страх от кражба и физическо насилие, жените изпитват страх от изнасилване и отвличане, който вероятно би се увеличил многократно в неосветен подлез, и са изложени на ежедневни форми на тормоз, който се изразяват чрез думи, звуци, фрази, които ги унижават“. Този тип полово-специфично насилие засяга тяхното право на сигурност, ограничава ползването им на обществените места и им пречи да постигнат автономия, уточнява още екипът зад проекта. Проучвания показват, че жените променят ежедневните си навици много по-често отколкото мъжете. Например, те са склонни да спрат да излизат по тъмно, докато мъжете – не.

Прочети още: Как се чувстват жените в града ще изследват жителите на Пловдив