На 09.10.2018г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в среща за обмяна на опит в областта на детските политики в Южна България организирана от Българско училище за политика „Димитър Паница“. На нея бяха представени резултатите от Националния анализ за състоянието на детските политики, изготвен по поръчка на Българско училище за политика, като специално внимание беше отделено на проблемите на децата в Южна България.
     Анализът обхваща седем години /2010г.-2017г./, като проследява тенденциите в разделите Икономически показатели, Правосъдие, Здравеопазване, Образование, Социална защита. На срещата присъстваха представители на социални институции в гр. Пловдив и областта, г-н Стефан Стоянов- зам.кмет на Община Пловдив,г-жа Ася Пеева- Народен представител от Комисията по образование-гр.Поморие, г-н Георги Тютюков- заместник-кмет „Младежки дейности, спорт и социална политика“ в община Пловдив.

    Фондация „Джендър алтернативи“ стартира изпълнението на проект „Шанс за невидимите супер-майки“. Проектът е финансиран от Български фонд за жените в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк- България, който ще се изпълнява в рамките на 5 месеца / юли-декември 2018 г./.
    Основните дейности на проекта са насочени към овластяване на самотни майки и преодляванe на бедността и социалната изолация. За тази цел Фондация „Джендър алтернативи“ включи в проекта 3 жени-самотни майки, клиентки на центъра за психологическа и юридическа подкрепа на фондацията. Всяка от тях ще премине обучителен курс по избрана от тях квалификация-козметика, маникюр или графичен дизайн.

Прочети още: "Шанс за невидимите супер-майки“ - проектът на ФДА стартира!

    От 01.10.2018г. стартира новият проект, в който фондация „Джендър алтернативи“ ще вземе участие, финансиран по програма Erasmus+ KA2 VET или образование за възрастни, наречен „Be Aware– Strengthening competences to face sexual harassment on the workplace
     ” - Бъдете наясно – повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място / Grant Agreement No. 2018-1-AT01-KA202-039286/, Той има за цел увеличаване на способностите за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Неговата продължителност ще бъде 36 месеца /01.09.2018 год. – 31.08.2021 год./. Материалите  в медиите показват, че сексуалния тормоз се случва в ежедневната работа в рамките на съществуващите йерархични структури. Тези, които започват кариерата си, са особено засегнати. Различават се два основни проблема:

Прочети още: Бъдете наясно! – повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място!

     Проектът "FIRST - Намиране, разследване, обезщетяване и подпомагане"  REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017 (Предотвратяване и борба с насилието въз основа на пола и насилието срещу деца), финансиран от Европейската Комисията, по 2017 Работна програма "Права, равенство и гражданство", е един от най-новите проекти, в които ФДА ще участва заедно с още шест организации от България. Продължителността на проекта е 24 месеца /17 септември 2018 – 17 август 2020/. Основните цели са:

Прочети още: Проектът "FIRST - призовава към действия!

     ФДА ще вземе участие в нов проект "Създаване на гражданска коалиция за защита на човешките права", финансиран от филантропската инициатива "Сивитатес". Коалицията, водена от Български фонд за жените (БФЖ), включва 10 партньори от 7 града и е подкрепена от медиите на Club Z, се състои от различни граждански организации: жененски, лгбт+, младежки и медийни организации. Тази коалиция ще отговори на предизвикателствата, свързани със свиването на гражданското общество. Първата среща на коалицията беще на 11 и 12 септември 2018 година в град София и Фондация „Джендър Алтернативи“ беше представена от младата юристка Анна Главинова.

Прочети още: Нов проект ще запознава гражданите с дейността на НПО сектора в България

     В началото на месец юли 2018, част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи” представи на група от двама психолози и две жени, преживели насилие двете части на разработената онлайн игра за младежи по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019).

Прочети още: Одобрена е онлайн играта по проекта CONVEY!

   Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
Психо-социалното консултиране е от типа на интервенция на насилието в общността, която се отличава от средносрочни и дългосрочни терапевтични програми, които са извън обсега на планираните социални услуги. При идентифициране на необходимост от такава терапия за пострадалите лица, те ще бъдат насочвани към съответни програми.

Прочети още: Програма за ПСИХО-СОЦИАЛНО консултиране на пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие?

     Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
ЮРИДИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ се предоставя два пъти седмично от двама адвокати по предварително договорен с клиента график или директно посещение на място.

Прочети още: Програма за ЮРИДИЧЕСКО консултиране на пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие?

     В рамките на инициативата и в подкрепа на каузата, ФДА ще подкрепи 3 супер-майки с практически курсове и психологическа подкрепа.
    Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Да поемеш на крехките си рамене такава отговорност сама, със сигурност е много повече проява на смелост и сила. Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно тези жени да бъдат подкрепяни всячески.

Прочети още: Фондация ДА ще подкрепи 3 супер-майки!

         Фондация „Джендър алтернативи“ стартира проект „Жените в градските и селските райони - поглед върху тяхната роля в обществото“, част от културната програма на Пловдив – Европейска столица на културата и съфинансиран от Общинска фондация „Пловдив 2019“ по програма „Читалища – общностно участие и иновации“.
         Инициативата цели да организира пътуваща изложба в пет региона на България - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково в периода септември 2018г. – февруари 2019г., която ще визуализира ежедневието на българските жени, популяризира техните местности и провокира дискусия за ролята на жените в обществото.

Прочети още: „Жените в градските и селските райони“ – пътуваща документална фотоизложба

    В края на месец юни беше осъществена една от основните дейност – тестване на онлайн симулативна игра за превенция на сексуалното насилие сред младите, по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съ-финансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019). Разработената онлайн игра беше представена на група от 15 младежи, на средна възраст между 13-18г., като те имаха честта първи да тестват двете части на играта.

Прочети още: Тестват онлайн симулативна игра за превенция на сексуалното насилие сред младите, по проект CONVEY