На 30.01.2019 г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да вземе участие в Национална конференция“ Мълчанието на невинните“ проведена от Фондация „Асоциация Анимус“ в гр. София. Конференцията беше посветена на грижите за деца и юноши жертви на сексуално насилие.
      Конференцията откри г-жа Надежда Стойчева- директор на Фондация „Асоциация Анимус“, която сподели че трябва да бъдат направени промени в законите. Г-жа Стойчева изнесе данни , според които децата от институции, нрглижираните деца, тези които де чувстват самотни и децата бежанци са най-рисковите групи, потенциални жертви на сексуално насилие.

Прочети още: Национална конференция“ Мълчанието на невинните“

     Част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да присъства на двудневен национален обучителен семинар Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни, проведен от Център за изследване на демокрацията на 22 и 23.01.2019 г. в гр.София.
     Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция“ откри семинара и представи водещите лектори, Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР.

Прочети още: Национален обучителен семинар Pro Victims Justice

„Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите. Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията” вече е наличен на български език. Той бе изработен през 2017-18 година от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Ромска академия за култура и образование и Фондация „Джендър алтернативи“, както и с помощта на следните автори:

Прочети още: Гражданският мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите е...

 Проектът на CONVEY има за цел да отговори на този въпрос. Проектът „Предай нататък“ (CONVEY) е разработен, за да противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез създаването на онлайн игра и изпълнението на програми за обучение на учители и млади хора на възраст от 14г.-18г., проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.

Прочети още: Възможно ли е чрез повишаване на осведомеността по въпросите за стереотипите, основани на пола и...

 Целта на проекта „Предай нататък“ (CONVEY) е да се противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез разработването на онлайн игра и изпълнението на програма за обучение на учители и ученици на възраст от 13г. в основни и средни училища, проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.
Фокусът на обучението е да повиши информираността на учители, обучители и младежки работници за превенция на сексуалното насилие чрез обучение на обучители и представянето на онлайн симулативна игра за младежи. Играта се нарича „CONVEY – Not A Game” и е разработена върху метода „peer-to-peer” – от връстници за връстници в 6 европейски държави. За развитието на играта в България, ние се сработихме с Младежкия червен кръст – гр.Пловдив.

Прочети още: На 19.12 и 20.12.2018г. в ЦСРИ „Рада Киркович“, гр. Пловдив се проведе обучение на учители...

С откриващото алтернативно събитие, изпълнено с игри, насочени към важната тема, започнаха 16-те дена активност на клубовете. Проведе се изключително интересна дискусия с представител на "Джендър алтернативи" / Gender Alternatives и бяха обсъдени важни обществени казуси. 30 човека са горди носители на Z значката за толерантност, а трима получиха грамоти за активното си участие. Проблематиката на 16-те дена активност успешно се разпространява сред младите хора в Пловдив и с гордост момичета и момчета се включиха и ще се продължат дейността ни в учебните си заведения, защото именно в младите е бъдещето и промяната. Веднага след акцията последва осветяване на емблематичния Римски стадион в оранжево и по традиция бяха раздадени 500 листовки и лентички.

    Фондация "Джендър алтернативи" представи резултати от проекта "Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места", финансиран от Министерство на правосъдието.
В пресклуба на БТА в Пловдив Рада Еленкова, ръководител на проекта, каза че за изминалите шест месеца са проведени 12 срещи с над 300 ученици от четири основни училища в села от Пловдивска област, предоставени са над 100 юридически и психо-социални консултации за защита на правата и интересите на пострадалите, работено е със шестима извършителите на домашно насилие, като четирима от насилниците доброволно са посещавали програмата.

Прочети още: Фондация "Джендър алтернативи" отчете проект за преодоляване на домашното насилие в малки и...

       Форумът се проведe в Дома на културата „Борис Христов“ и е в рамките на взаимно сътрудничество между българските и италианските адвокати, както и по повод месец ноември, ежегодно посветен на борбата срещу насилието. Тази година международната конференция е под патронажа на съдия Марияна Кънчева от Съда на Европейския съюз в Люксембург. Събитието се организира от Асоциацията на жените адвокати, Миланската адвокатска колегия, Асоциацията на жените юристи, Италия, секция Милано, Фондация "Джендър алтернативи", Софийската адвокатска колегия, с участието на Комитета за равнопоставеност при Миланската адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет, адвокати от Пловдивската адвокатска колегия, Благоевградската, Старозагорската и Бургаската адвокатски колегии със съдействието на община Пловдив.

     На 09.11.18 в хотел „Хилтън“ град София се състоя международна конференция, посветена на участието на жените в процесите на вземане на решения наречена „50:50 ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ!“. Фондация „Джендър алтернативи“ не пропусна да вземе участие като специална презентация бе представена от ръкодоводителя й – адв. Милена Кадиева. За втора поредна година Българската платформа към Европейското женско лоби организира международен форум, който има амбицията да даде своя принос за постигането на паритетна демокрация. Няколко месеца преди изборите за

Прочети още: На 09.11.18 в хотел „Хилтън“ град София се състоя международна конференция, посветена на участието...

От 01.10.2018 г. Фондация „Алтернативи за пола“ ще участва в нов проект, финансиран по програма Еразъм + KA2 VET или обучение за възрастни, наречено „Бъдете наясно - Укрепване на компетенциите за сексуален тормоз на работното място“. / Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 2018-1-AT01-KA202-039286 /. Тя има за цел да увеличи способността за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Продължителността на проекта ще бъде 36 месеца /01.09.2018 - 31.08.2021 /. Основната идея на проекта е Сексуалният тормоз в образованието и на работното място.

Действителните дискурси в медиите показват, че не само сексуалният тормоз се случва в развлеченията и спорта, но и в ежедневната работа в съществуващите йерархични структури. Особено тези, които стартират в кариерата си, са застрашени. По време на обучението и заетостта има два основни проблема:

Прочети още: Be Aware - Укрепване на компетенциите, за да се изправите срещу сексуален тормоз на работното място

     В началото на месец септември 2018 год. започна и най-новият проект на фондация „Джендър алтернативи“ носещ името:  „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени търсещи убежище и бежанци (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансирана от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 31.08.2020/. В партньорство ще вземат участие и още две фондации базирани в Мадрид (Испания), една от Атина (Гърция) и една от Виена (Австрия). 

Прочети още: Проектът „No Gaps” поставя основа на иновативна учебна програма