На 10.04.2019 год. беше организирана Финална конференция по проекта, която се проведе в Палермо, Италия. 90 човека взеха участие в конференцията. Панел от експерти по проекта представи опита на държавите-партньори по проекта, а именно: България, Гърция, Кипър, Ирландия, Великобритания и Италия:
Milena Kadieva, Gender Alternatives Foundation
Antonia Tsirigoti and Stefanos Alevizos, The Smile of the Child
Anca Clivet, Hope for Children Mary Crilly and Dola Twomey, Sexual Violence Centre Cork Leslene White and Adam Taylor, Westminster City Council
Noemi De Luca, CESIE.

Прочети още: „CONVEY“ – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата...

     BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017) ще се занимава с необходимостта от противодействие на насилието срещу бежанки / мигрантки чрез развитие и устойчивост на стратегии за подхранване на приобщаващата комуникация и култура на доверие между специалистите в областта на подкрепата на жертви, семейства и общности, като по този начин се предотврати травматизацията на жертвите и се насърчава докладването на насилието. Насилието срещу жени и млади момичета не познава културни, географски или етнически бариери, няколко проучвания сочат, че някои групи са особено уязвими - жени мигранти и жени от етнически малцинства, жени, търсещи убежище и бежанки са сред тях.

Прочети още: BASE - Овластяване на жени мигрантки и бежанки за противодействие на насилието, основано на пола

 ФДА започна работа по проект "FIRST- Намиране, разследване обезщетяване и подпмагане", финансиран от Европейската комисия REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.
В проекта участват шест организации от България:  Фондация "Право на детство" гр. Русе, Фондация "Джендър алтернативи" гр.Пловдив,  Фондация "П.У.Л.С." гр.Перник , Асоциация "Младежка инициатива за устойчиво развитие" гр.Варна, "Дизайнер България" гр.Габрово и "Лайтмедия". Водеща е  Фондация "Право на детство". Продължителността на проекта е 24 месеца /17.09.2018 г.- 17.08.2020 г./. 

Прочети още: Фондация „Джендър алтернативи“ се обединява с още пет организации по проект за защита на деца...

     Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са инициаторите на „България дарява“.
Участието в кампанията е важно и поради още една причина: то подкрепя неправителствените организации – основния инструмент за пряко въздействие на гражданите при взимането на решения, които ги засягат.
Над 120 каузи на граждански организации от цялата страна набират средства в първото издание на инициативата „България дарява“.
Националната кампания се организира за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към обществено значими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

bulgariadariava.bg

 

 Фондация „Джендър алтернативи“ ще подкрепи още 4 жени-самотни майки, чрез продължаване на Проект „Шанс за невидимите супер-майки“ финансиран от Български фонд за жените в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк- България. За тази цел Фондация „Джендър алтернативи“ ще включи в продължението на проекта 4 жени-самотни майки, клиентки на центъра за психологическа и юридическа подкрепа на фондацията. Всяка от тях ще премине обучителен курс по избрана от тях квалификация-козметика, английски език и дигитален маркетинг. Очаквайте още подробности по темата.

 Част от екипа на ФДА взе участие в годишната среща на Националната мрежа за децата, която се проведе на 21-22 февруари в град Стара Загора. На срещата бяха представени резултатите от оценката на изпълнението на Стратегия 2015-2020 г. и бяха дадени препоръки към нея. Беше представена общата цел на организацията- създаване на тригодишен стратегически план, разработен заедно с участието на организациите членове и децата и младите хора, с които НМД работи. Тази среща събра, освен членове на Мрежата от цялата страна, така и деца и млади хора, които участват активно в програмите по детско участие, каквито са „Мегафон“ и Националният Юрочайлд Форум. Объдиха се и нещата, които можем и искаме да направим, за да погледнем в бъдещето и стигнем 2022 г. Накрая на срещата се обобщиха резултатите.

Фондация "Джендър алтернативи" започва участвието си в международен проект – „HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании“. Проектът възниква от необходимостта да се проучат и установят новаторски начини за овластяване на младите хора за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите. Екипите за противодействие на омразата (HITs) ще се обърнат към извършителите на речта и поведението от омраза чрез творчески практики, основани на медиини похвати, ролеви игри и артистични техники. Проектът дава приоритет и изследва творческите стратегии за повишаване на осведомеността за езика на омразата и за овластяване на младите хора да ѝ противодействат.

Прочети още: HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и...

Одобрени са 10 инициативи, които ще бъдат изпълнени в 5 населени места. Сред печелившите проекти е и този на фондация „Джендър алтернативи“ - „Знания за промяна“. Проектът е насочен към уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез провеждането на информационни дни, в които ще се обсъждат правни и психосоциални въпроси. Дейностите ще овластят целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби и да получават помощ, за дискриминация или друго нарушения на човешките права, включително с/у ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие,изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Прочети още: Български фонд за жените обявяви резултатите от конкурса за финансиране на феминистки проекти.

     На 30.01.2019 г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да вземе участие в Национална конференция“ Мълчанието на невинните“ проведена от Фондация „Асоциация Анимус“ в гр. София. Конференцията беше посветена на грижите за деца и юноши жертви на сексуално насилие.
      Конференцията откри г-жа Надежда Стойчева- директор на Фондация „Асоциация Анимус“, която сподели че трябва да бъдат направени промени в законите. Г-жа Стойчева изнесе данни , според които децата от институции, нрглижираните деца, тези които де чувстват самотни и децата бежанци са най-рисковите групи, потенциални жертви на сексуално насилие.

Прочети още: Национална конференция“ Мълчанието на невинните“

     Част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да присъства на двудневен национален обучителен семинар Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни, проведен от Център за изследване на демокрацията на 22 и 23.01.2019 г. в гр.София.
     Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция“ откри семинара и представи водещите лектори, Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР.

Прочети още: Национален обучителен семинар Pro Victims Justice

„Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите. Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията” вече е наличен на български език. Той бе изработен през 2017-18 година от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Ромска академия за култура и образование и Фондация „Джендър алтернативи“, както и с помощта на следните автори:

Прочети още: Гражданският мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите е...