София, 13 юли 2012 г., гр. София, ул. Московска 9, в залата на Информационния център на ЕП

 Българско женско лоби (БЖЛ) и Европейско женско лоби (ЕЖЛ), най-голямата коалиция от неправителствени организации в Европа, работеща за равнопоставеност на половете и правата на жените, организират на 13 юли 2012 г. (петък) в София конференция на тема „Трафик на жени и проституция: български и европейски перспективи”. Конференцията, насочена към повишаване на чувствителността по проблематиката ще даде възможност на политици, експерти и граждански организации да дискутират връзките между трафика на жени и проституцията, да представят анализи и данни от България и Европа, както и да обсъдят опита в различни страни от ЕС.

Прочети още: Международна конференция посветена на трафика на хора и проституцията

        На 21 -22 май 2012г., координаторът на Ф“ДА“ Рада Еленкова беше поканена от европейската младежка доброволческа мрежа за сексуални и репродуктивни здраве и права - You ACT - да се присъедини към други активисти от цял свят в стратегически работен семинар, озаглавен “Advancing the SRHR agenda beyond 2014 and 2015: Forging a CSOs consensus to advocate within the ICPD and MDGs review”.

Прочети още: Глобални усилия за устойчивост на сексуалните и репродуктивни права и здраве

 Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашето увреждане, за да получите повишение?


Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашата възраст, за да получите работа?

Налага ли Ви се да криете Вашата сексуална ориентация на работното място?

Прочети още: Дискриминацията е незаконна. Бори се срещу нея.

 На 27.4.2012г., беше организирана работна среща от Фондация „Джендър алтернативи“ с дванайсет служители на 6-те РУП в гр. Пловдив. Срещата се състоя в Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие и дискриминиция на фондацията.

Прочети още: Работна среща на Ф „Да“ и служители на 6-те РУП на гр. Пловдив

Работната среща по подписването на договораКметът на Район Западен

 

Новият четиригодишен договор за обществен ред и сигурност бе представен и подписан в кметството на район „Западен” от всички участващи страни.

Прочети още: Фондация „ДА“ и Община Пловдив - Район „Западен“ подписаха "Обществен договор за ред и сигурност"

Действията по превенцията на престъпността са необходим елемент за гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите на гр. Пловдив.

За тази цел, Община Пловдив сформира работна група за изготвяне на Програма за работа през 2012г., която е част от Стратегията за превенция на престъпността.

Прочети още: Активни действия за превенция на престъпността

 

По повод началото на самостоятелната дейност на Фондация "ДА", управителят на организацията - адв. Кадиева беше гост в предаването "ДНЕС" по NBT.

Тя разказа за динамичния старт, белязан от пресконференция в Консултативния център на Фондацията, предлагащ услуги за лица, пострадали от домашно насилие и дисркиминация. Бяха обсъдени финансовите аспекти на предлаганите услуги, бъдещи цели на организацията, както и сътрудничеството с ключови институции и организации, ангажирани с реализацията на човешките права в България.

Вижте интервюто тук.


По повод Деня на социалния работник - 22 март - Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – гр.Пловдив организира „Седмица на отворените врати“. Началото на тази инициатива беше сложено днес на официална церемония в сградата на Областна администрация - гр. Пловдив.

Прочети още: Седмица за действие на социалните работници

 

Нa 19.3.2012г., Координаторът на Консултативния център за лица пострадали от домашно насилие, Рада Еленкова, взе участие в предаването „Животът и градът“ по Нова Българска Телевизия (NBT).

Поводът за участието беше стартът на самостоятелната дейност на Фондация „Джендър алтернативи“. Координаторът разказа за екипа, за предоставяните услуги и за предстоящите събития около дейноста на фондацията.

Повече за предаването можете да намерите на интернет страницата на Телевизия NBT.

 

На 16-ти март 2012г. в гр. София, Информационното бюро на Европейския парламент в България организира национална кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране на развитието на жените в предприемачеството и пазара на труда“.

Целта на форума беше да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и националното законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза.

Прочети още: Представител на Фондация „ДА“ присъства на Кръгла маса