„Борса на проекти и идеи” се проведе от 17.30 ч на 17 юли в Галерия “Пловдив” в сградата на Общински съвет Пловдив.

Прочети още: За втори път „Борса на проекти и идеи” в Пловдив, 17 юли 2012г.

52-ра Сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW Committee)

Обобщение на устното изявление на Делегацията на българските НПО

              9 юли 2012г., Ню Йорк

Българската НПО делегация се състоя от представители на Фондация „Джендър алтернативи“(ФДА) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ – София (БЦДИ) и имат подкрепата на Алинса за защита от домашното насилие (АЗДН) – национална мрежа от български НПО, които участват в дейности из цялата страна, включващи мониторинг, подкрепа и защита от домашно насилие и насилие, основано на пола. Представители на двете организации подготвиха и изпратиха Алтернативни доклади на този предоставен от България.

Прочети още: Обобщение на устното изявление на Делегацията на българските НПО на 52-та Сесия на CEDAW

В стремежа си да информираме обществеността за нашата дейност, публикуваме обобщена статистика относно работата на екипа в Консултативния център за пострадали от домашно насилие и дискриминация.

Надяваме се също изложените данни да послужат като илюстрация на добра практика и стимулиращо за хората, които се нуждаят от професионална помощ по проблемите на домашното насилие и дискриминацията.

Прочети още: Статистика за месеците април, май и юни на Консултативния център за превенция и преодоляване на...

"Равнопоставеност и климатични промени"

По време на дискусията.

 

 

                               

Координаторът на ФДА, Рада Еленкова, взе участие с провеждането на лекция и дискусия във второто издание на младежкия музикален фестивал WAKE UP.

Прочети още: ФДА с лекция и дискусия на Музикалния фестивал WAKE UP

 ФДА работи активно в сферата на сексуалните и репродуктивни права и здраве. В търсене на нови контакти и в стремежа ни да осигурим по-добра информираност на гражданите на гр. Пловдив и България, за нас е чест да бъдем част от АСТРА.

Прочети още: ФДА стана член на източноевропейската мрежа за сексуални и репродуктивни права и здраве „Астра“

В периода 09-27.07.2012 год., в Ню Йорк - САЩ, ще се проведе 52-та сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
В нея ще се разглежда Комбинираният 4-7 Доклад на Република България за изпълнение на задълженията й по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
Управителят на Фондация „Джендър алтернативи” – адв. Милена Кадиева - ще вземе участие в сесията и ще представи Алтернативния доклад на организацията „Равнопоставеност и недискриминация в България”.
 
Докладът е изготвен от: адв. Милена Кадиева, адв. Наташа Добрева, адв. Мария Георгиева и Рада Еленкова.

Прочети още: България ще докладва пред ООН как изпълнява задълженията си в сферата на равнопоставеността и...

 София, 13 юли 2012 г., гр. София, ул. Московска 9, в залата на Информационния център на ЕП

 Българско женско лоби (БЖЛ) и Европейско женско лоби (ЕЖЛ), най-голямата коалиция от неправителствени организации в Европа, работеща за равнопоставеност на половете и правата на жените, организират на 13 юли 2012 г. (петък) в София конференция на тема „Трафик на жени и проституция: български и европейски перспективи”. Конференцията, насочена към повишаване на чувствителността по проблематиката ще даде възможност на политици, експерти и граждански организации да дискутират връзките между трафика на жени и проституцията, да представят анализи и данни от България и Европа, както и да обсъдят опита в различни страни от ЕС.

Прочети още: Международна конференция посветена на трафика на хора и проституцията

        На 21 -22 май 2012г., координаторът на Ф“ДА“ Рада Еленкова беше поканена от европейската младежка доброволческа мрежа за сексуални и репродуктивни здраве и права - You ACT - да се присъедини към други активисти от цял свят в стратегически работен семинар, озаглавен “Advancing the SRHR agenda beyond 2014 and 2015: Forging a CSOs consensus to advocate within the ICPD and MDGs review”.

Прочети още: Глобални усилия за устойчивост на сексуалните и репродуктивни права и здраве

 Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашето увреждане, за да получите повишение?


Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашата възраст, за да получите работа?

Налага ли Ви се да криете Вашата сексуална ориентация на работното място?

Прочети още: Дискриминацията е незаконна. Бори се срещу нея.

 На 27.4.2012г., беше организирана работна среща от Фондация „Джендър алтернативи“ с дванайсет служители на 6-те РУП в гр. Пловдив. Срещата се състоя в Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие и дискриминиция на фондацията.

Прочети още: Работна среща на Ф „Да“ и служители на 6-те РУП на гр. Пловдив