Благодарение на проект “Да защитим правата на децата“! Експертите на Фондация „ДА“ в колаборация с други специалисти създадоха иновативна онлайн платформа за млади хора, която чрез визуализирана информация разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона.

     В стремежа си да поставим в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантиране, платформата  визуализира работата на полицията, съда, прокуратурата и социалните служби в етапите на провеждане на разпит. За създаването на платформата бяха включени младежи-доброволци и специалисти от “синята стая” в гр. Пловдив и от местни институции, работещи с лица и деца преживяли насилие.

Прочети още: Фондация „ДА“ приключи изпълнението на проект “Да защитим правата на децата! – Let’s protect the...

 

     На 06.02.2020г. стартира проектът на Фондация „Да“ - „ Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“  Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се осигури защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета.

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта се проведоха две фокус групи с ромски жени и професионалисти. А резултатите от тях ще бъдат анализирани и на тяхната основа ще се изработи Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

Прочети още: Фокус групи с ромски жени и професионалисти за създаване на Ръководство за овластяване на уязвими...

     Мрежата WAVE, създадена през 1994 г. като неформална платформа от съмишленици. От 2014г. е юридическо лице и официална мрежа от организации, съставена от европейски членове, работещи в областта на борбата с насилието над жени и деца. Мрежата WAVE има за цел да насърчава и укрепва правата на човека като цяло и да предотвратява насилието над жени и деца в частност. Тя има за цел установяване на равенство между половете чрез премахване на всички форми на насилие над жени. WAVE е единствената европейска мрежа, фокусирана единствено върху премахването на насилието над жени и деца.

Прочети още: Фондация „ДА“ е приета за член на европейска мрежа за борба с насилието над жени и деца WAVE!

Проектът „No Gaps“ цели да създаде международна методология за социо-трудови интервенции с жени търсещи убежище и бежанки. В процеса на работа по осъществяване на планираните цели, на 27 и 28.03.2020г., се състоя третата парньорска среща на екипа в Атина, Гърция. Пет европейски организации формират международния екип – „Гуарани“ и „Солидарност без граници“ (от Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия) и фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Цели на срещата

Прочети още: Трета партньорска среща по проекта “No Gaps”

Уважаеми клиенти,

Консултативният център на Фондация „Джендър алтернативи“ продължава да работи и да провежда безплатни психо-социални и юридически консултации за лица пострадали от домашно насилие. Поради обявеното извънредно положение в страната, консултациите ще се провеждат от нашите специалисти онлайн (скайп, вайбър) или по телефон. Графикът остава непроменен, както следва:

  1. Психо-социални консултации – Понеделник - Петък от 10:00-14:00;
  2. Юридически консултации – Понеделник – Петък от 14:00-17:00;

В случай че се намирате в риск и спешна нужда от помощ стъпките, които трябва да направите са:

  1. Подайте сигнал на 112 или в близкото районно поделение и съобщете за проблема;
  2. Напишете молба за незабавна защита и я внесете в съда. Въпреки извънредното положение, в което се намираме Районен съд приема и разглежда молби по Закона за защита от домашното насилие.
  3. За повече информация се свържете със специалистите на Фондация „Джендър алтернативи“

Телефон за връзка и насрочване на консултации: 0879260101
Facebook страница за въпроси и насрочване на консултации

    Дни преди вирусната криза да покори света и България, Комитетът на ООН по Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация спрямо жените (ратифицирана през 1981 година), известен като CEDAW, приключи поредният 8-ми мониторингов цикъл на държавата. Екипът на Фондация „Джендър Алтернативи“ за пореден път участва в процедурата със собствен доклад, който беше представен на срещата на Комитета през февруари.

    Представителите на държавата са задължени да преведат и разпространят този доклад до всички държавни институции. Фондация Джендър Алтернативи също работи по превод на текста, за да може той да стигне до повече заинтересовани страни и най-вече до жените, които могат, при неизпълнение на задължения по Конвенцията, довели до конкретни правонарушения,  да подават жалби до Комитета на ООН срещу България.

    Голямо впечатление обаче в него прави една грешка, с която Докладът на Комитета CEDAW започва!

Прочети още: ООН критикува България относно правата на жените в страната за 8-ми път!

   НО както всички знаем Домашното насилие няма почивен ден. То не стои под карантина, не се интересува от извънредни положения и за съжаление се случва най-често там, където трябва да се чувстваме сигурни - в дома ни! Ето защо екипът ни от юристи и психолози ще осигури телефонни и онлайн консултации през целия период на извънредното положение. На номер 0879260101 ще получите безплатна консултация от специалист. Отговаряме незабавно и на нашата фейсбук страница: www.facebook.com/Фондация ДА

   Екипът на Фондация "ДА" се присъедини към усилията за защита на българите от опасността от разпространяващите се вируси. В изпълнение на препоръките на властите и с цел защита живота на пострадалите и на екипа на фондацията, ние временно спряхме работата на нашия Консултативен център за пострадали от Домашно насилие до края на месеца, но ще работим по телефон (gsm : 0879260101) и онлайн : www.facebook.com/Фондация ДА.

   Не забравяйте, че Правото на живот е основна цел на всяко едно извънредно положение и борбата с всеки вирус има за цел защитата на Правото ни на живот. Когато сте жертва на Домашно насилие е застрашено правото ви на живот. Ето защо Висшият съдебен съвет на България изрично вписа защитата от Домашно насилие в изключенията, заради които Съдебната система ЩЕ работи през идващите седмици! Ако се чувствате застрашени от Домашно насилие, не чакайте, потърсете помощ. Ние и институциите на България, ще ви помогнем дори в тези времена на криза!

 Екипът на Фондация "Джендър алтернативи" се присъединява към поздравителните думи на Президента на Европейското женско лоби относно новата Стратегия за равнопоставеност на половете на Европейската комисия, представена на 05.03.2020 г.

Gwendoline Lefebvre, Президент на Европейското женско лоби: „Като президент на най-голямата мрежа от женски организации в ЕС, бих искала да приветствам Стратегията за равенство между половете, представена днес от Европейската комисия. Това е чудесна първа стъпка за ускоряване на напредъка при защитата на правата на всички жени и момичета в целия ЕС. Сега е време да превърнем думите в действие и да изпълним тези нови ангажименти. Европейското женско лоби ще следи отблизо дали ЕК и държавите-членки на ЕС изпълняват тези обещания. Всички жени и момичета в Европа разчитат на нашите политически лидери да ги защитят от сексизъм, експлоатация, насилие и всякакви форми на дискриминация и да им предложат възможности за пълноценно ползване на основните си човешки права. "

Стратегията може да се намери тук:

Фондация „Джендър алтернативи” взе участие в провеждането на 75-тата сесия на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, която се състоя в периода 10-28 февруари 2020 в Женева, Швейцария. В рамките на сесията бяха представени устни изявления от страна на представители на неправителствени организации от страната с основен фокус върху най-належащите проблеми в сферата на женските права, а на 19 февруари бе проведен т.нар „държавен диалог” – публично разглеждане на изготвения от България доклад относно състоянието на законовата уредба и практическо приложение на средствата за защита правата на жените в страната.

Прочети още: 75-тата сесия на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на...

Уважаеми читатели. Често ни питате за „истории“, свързани с домашното насилие. Трудно се разказват „истории“ на тема „домашно насилие“, защото това са съдби, това са жертви, много често това са непоправими физически или психически травми, които остават завинаги. В последните години и месеци, обаче, чувствителността на обществото към този проблем, по който ние от Фондация „ДА“ говорими и работим от десетилетия, рязко се изостри. Търпението към това насилствено поведение от и към близки в семейството вече е изчерпано! И това, макар в контекста на тема, по която трудно се говори с позитивни сигнали, вече е една добра новина. Ето защо на сайта и във Фейсбук страницата на Фондация „ДА“ очаквайте новата ни секция - „Домашно насилие - казусите“. Тук, спазвайки високите изисквания за защита на лични данни, и без да даваме възможност за разпознаване на жертва и насилник, ще ви запознаваме с казуси, разкрили се пред нас от работата на специализирания Консултативен център за помощ на жертви от домашно насилие, създаден и управляван от Фондация „ДА“. Надяваме се по този начин да дадем допълнителна гласност на проблема, като добавим примери, с които ни сблъсква ежедневната ни работа.

Ето и днешният казус:

Прочети още: Възрастна жена, жертва на дългогодишно насилие, едва не попадна в черния списък на пострадалите...