viber image

Под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС на 29.05 -  Националният Дворец на Културата  бе мястото на конференцията "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" .

Организирано от Националния съвет за сътрудничество по въпросите на етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, събитието се стремеше да допринесе за политиката на ЕС за интеграция на ромите до 2020 г. Участие в конференцията взеха служители от институции на ЕС, експерти, членове на национални, регионални и местни власти, представители на НПО, академични среди и други заинтересовани страни. 

Прочети още: ФДА участва на международна конференция "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" в...

ga logo bglogo MP


Фондация "Джендър алтернативи" започва проект “Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г., сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.
Период на изпълнение: 17.05. – 17.11.2018год.

Прочети още: Представяне на проект «Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и...

Български фонд за женитe в партньорство с Фондация "Джендър алтернативи" и "Консултантско бюро - Напредък 7" Ви канят да се включите в предстоящите ни събития в Пловдив в края на месец май и началото на месец юни по проект „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ . Както знаете, на 31 май и 1 юни ще се проведе двудневно обучение за метода на провеждане на „изследователски разходки“. Обучените доброволци ще проведат разходките на 2 и 3 юни в кв. Прослав и ж.к. Тракия. Тук можете да намерите повече информация, а това e графикът за провеждане на разходктие:


Събота, 2 юни:
Разходка 1: кв. Прослав, от 11.00 до 13.00 (13.30) ч. Сборен пункт – пред Народно читалище „Никола Вапцаров – 1928“ (ул. „Елин Пелин“ 42) – ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ

Разходка 2: кв. Тракия, от 18.00 до 20.00 (20.30) ч. Сборен пункт – пред паметника на Хан Крум (ул. „Съединение“), между СОУ „Св. Софроний Врачански“ и 05 РПУ Пловдив (до бар Енканто) – ОТВОРЕНА САМО ЗА ЖЕНИ

Разходка 3: кв. Прослав, от 18.00 до 20.00 (20.30) ч. Сборен пункт – пред Народно читалище „Никола Вапцаров – 1928“ (ул. „Елин Пелин“ 42) – ОТВОРЕНА САМО ЗА ЖЕНИ

Неделя, 3 юни:
Разходка 4: кв. Тракия, от 11.00 до 13.00 (13.30) ч. Сборен пункт – пред паметника на Хан Крум (ул. „Съединение“), между СОУ „Св. Софроний Врачански“ и 05 РПУ Пловдив (до бар Енканто) – ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ

Ще сме благодарни, ако споделите тази информация с вашата мрежа от доброволци и партньори и ще се радваме да се срещнем в Пловдив и да станете част от този интересен и креативен проект. Свържете се с мен или някой от местните ни партьори: фондация „Джендър Алтернативи“, „Консултантско бюро – Напредък 7“  , ако проявявате интерес за участие.

     Дълбока криза в цялостната политическа рамка за интеграция на ромите и ръст на анти-циганизма, констатира Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите. Дискриминацията остава сериозна пречка, особено по отношение на жилищните условия. Позитивно развитие има само в сферата на образованието, като то е свързано основно с мерките за подсигуряване на пълен обхват, но не и с изпълнение на политиките за десегрегация на кварталните „ромски” училища.

Прочети още: Европейската комисия одобри Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на...

     Приключи двудневният семинар на АСТРА, проведен в столицата на Хърватия – Загреб. Фондация Джендър алтернативи е член на мрежата от неправителствени организации АСТРА, която включва 39 организации от 21 страни от рагион Централна и източна европа. В Загреб Стюард Халфорд и Сандееп Прасад от SRI (Sexual Rightsin Itiative) раясниха подробно възможностите на механизмите за участие на НПО сектора в докладите, които държавите правят пред Съвета на ООН по правата на човека. Акцентът падна върху недостатъчното познаване и използване на приетите от ООН механизми за участие на НПО сектора в официалните доклади или създаването на алтернативни такива, ако правителството отказва съвместна работа.

Прочети още: Фондация ДА участва на годишната среща на АСТРА в Загреб!

Новият проект на БФЖ „Усещане за град“ настоява за социално сензитивен подход към градското планиране

Как се чувстват жените в публичното пространство и какви са пречките пред пълноценното им социално включване ще изследват жителите на Пловдив в новия проект на Български фонд за жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той предизвиква досегашното разбиране за градоустройството и публичната среда като джендър неутрални и настоява за нов, социално сензитивен подход към градското планиране. За да бъде постигнато високо качество на живот в града, е нужно всички хора – жени и мъже от различни възрастови групи, етнос, социален статус и пр., да имат правото да се чувстват свободно, безопасно и комфортно в публичното пространство.

„Важно е да се разбере, че улиците и публичният транспорт, например, не са неутрално поле и степента на свобода, която имат мъжете и жените, движейки се през града, е различна“, заявяват от Български фонд за жените. „Жените и момичетата преживяват случаи на насилие в градското пространство, които са различни от тези, които преживяват мъжете. Освен страх от кражба и физическо насилие, жените изпитват страх от изнасилване и отвличане, който вероятно би се увеличил многократно в неосветен подлез, и са изложени на ежедневни форми на тормоз, който се изразяват чрез думи, звуци, фрази, които ги унижават“. Този тип полово-специфично насилие засяга тяхното право на сигурност, ограничава ползването им на обществените места и им пречи да постигнат автономия, уточнява още екипът зад проекта. Проучвания показват, че жените променят ежедневните си навици много по-често отколкото мъжете. Например, те са склонни да спрат да излизат по тъмно, докато мъжете – не.

Прочети още: Как се чувстват жените в града ще изследват жителите на Пловдив

     В периода 16 – 20 април 2018 година в град Корк, Ирландия, Фондация „Джендър алтернативи” проведе обучителна визита на 21 служители на доставчици на социални и здравни услуги, ангажирани в превенцията и реакцията на случаи на сексуално насилие.   Събитието бе част от проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Посещението в Корк представлява първи модул от предварително изготвената на база проведени проучвания „Програма за внедряване на иновативните социални практики: Център за социални услуги за жертви на сексуално насилие и Кризисна мрежа при сексуално насилие – Ирландия (RCNI)”.

Прочети още: Фондация ДА развива експертен капацитет за нови социални услуги с партньорите от Корк Ирландия

girlsnotbrideslogo


В началото на февруари 2018г., фондация „Джендър алтернативи“ беше приета за член на световната мрежа Girls Not Brides („Момичета, a не булки”). Girls Not Brides има повече от 900 члена по цял свят от над 95 държави, работещи срещу ранните бракове и насърчаване на момичетата да реализират своя потенциял.


Мрежата споделя убеждението, че всяко момиче има правото на избор как да живее живота си и че чрез премахването на ранните бракове, ние можем да постигнем по-сигурно, здравословно и проспериращо бъдеще за всички.


Чрез обединението на организациите, Girls Not Brides привлича вниманието за проблема на международно ниво, изгражда разбиране за необходимостта от премахването на ранните бракове и призовава за приемане на закони, политики и програми, които оказват положително въздействие върху живота на милиони момичета.

Посетете уебсайтa Girls Not Brides за повече информация: www.girlsnotbrides.org

БФЖ лого

Фондация „Джендър алтернативи“ ще реализира проект финансиран от Български фонд за жените, след като спечели „Конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета“. Проектът ще бъде реализиран в периода март – юни 2018г.


Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на деца от крайни квартали и младежи, напускащи институции в гр. Пловдив по темите за равнопоставеността между мъжете и жените, човешки права и социалното предприемачество чрез интерактивни обучения и практически работилници. Той адресира нуждата от усвояване на базисни умения за реализиране на пазара на труда като обвързва темите за насилието, основано на пола с важността от икономическа независимост на младите хора.
Предвижда се работа с ученици, а именно провеждането на 20 интерактивни сесии с 200 младежи от 2 училища в етнически населени райони в гр. Пловдив, както и 2 практически работилници с 15 младежа, напускащи институции.


Реализацията на проекта ще предостави на младите хора алтернативи за бъдещо развитие, като ги насърчи да продължават образованието си след завършването на 12-ти клас и да участват на пазара на труда чрез социално предприемачество, развиване на бизнес план и включване в доброволчески инициативи.


 В  проекта „Новите лидеи“ ще участват няколко обучители с дългогодишен опит, детски психолог, адвокат по човешки права с повече от 15- годишен стаж, както и доброволци.

ga logo bg

До Президента на Република България
Генерал Румен Радев

Отворено писмо „Г-н Президент, Европа е територия на свободни държави, които уважават гражданите си и техните права без колебание!“

Уважаеми господин Президент,

Ние, долуподписаните организации, категорично се противопоставяме на заявената от Вас на 1 февруари 2018 г. позиция по повод дебатите, свързани с ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.


Считаме, че като Президент на Републиката, Вашата роля е да бъдете обединител на нацията, а не да заемате страна по тема, по която обществото ни е с противоречиви позиции. Вашето изказване не призовава към спокоен, отворен и плуралистичен дебат, а напротив – заема позицията на една от групите в дебата и съзнателно продължава разделението в обществото ни, с което се подтикват определени хора и групи към екстремизъм, омраза и насилие.


Арогантността, с която се пренебрегват гласовете на самите засегнати и с която се игнорират проблемите, за които те говорят, може да бъде тълкувана по много начини. За нас целта на отклоняването на дебата към несъществуващи теми в Конвенцията може да бъде само една – да се преследват съвсем други цели от това да се дадат максимални гаранции и механизми за защита на жертвите на насилие, като моралната паника на обществото се употребява за популизъм. Това, което е изключително притеснително, е избухналата омраза, заплахите за насилие към наши колеги и откритото дамгосване на всички, включително жертвите на насилие, като опасни и врагове, които обслужват чужди, вредни за България интереси. Това подбуждане в обществото на ксенофобски настроения срещу тези, които се борят за равенство и социална справедливост, е неморално и преминава всякакви граници!

Прочети още: Отворено писмо „Г-н Президент, Европа е територия на свободни държави, които уважават гражданите...

Фондация „Джендър алтернативи“ е сред близо 200 неправителствени организации, които се обединяват в подкрепа на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) с отворено писмо.

                    Щеше да е смешно, ако не беше жестоко. Така се успокояваме помежду си всички, които не сме безразлични към всекидневния тормоз и които от над 20 години се занимаваме с това, да подкрепяме брутално пребити жени от техните съпрузи и партньори, да помагаме на деца, преживели немислими форми на насилие, да работим по промени и подобрения в законодателството, за да можем да спасяваме човешки животи. Защото за нас, всеки един човек, измъкнат от живот с насилие, е огромна победа. Това е нашата кауза.
                     Изговориха се най-невероятни неща по повод на Истанбулската конвенция, но нищо не се каза за обекта на документа, а именно - жените и децата, жертви на насилие. Никоя партия или организация не спомена жената от с. Окорш, пребита с горещ котлон. Пребитата до смърт жена от Хасково. Наръганата с нож жена от София. Не говорихме за бебетата и малките деца, чиито майки живеят в страх за живота си всяка вечер. И още, и още, и още ... Политическото и властово противопоставяне е за сметка на вече мъртвите жени. За сметка на Елена и Виола. За сметка на децата, които остават да живеят без майка и с кошмара за побоя и тормоза. За сметка на всяка трета жена в България, жертва на домашно насилие, чиято история не стига не само до медиите, но не стига до никого. За сметка на жените, които търсят помощ и им бива отказана, защото „те сами са си виновни“. За сметка на онези 70% ученици на възраст от 13 до 16 години, които лично познават жертва на насилие.
                       Тази ситуация е в интерес на извършителите. В интерес на тези, които смятат, че имат изконно право на притежание над жена си и децата си. В интерес на тези, които бият, насилват, тормозят, изолират, преследват и накрая убиват своята съпруга или партньорка.
Целият политически популизъм и задкулисните интереси, развихрили се около Истанбулската конвенция, са за ваша и наша сметка. Защото за насилието над жени и деца плащаме всички. Защото именно насилието в дома води до разпад на традиционното семейство, а децата ни пренасят тази агресия в училище.
                       Идеята на Истанбулската конвенция не е просто да се направят няколко законови промени. Фундаменталната ѝ цел е да няма насилие над жени и деца. Това означава – превенция. Означава всеки, от детето до възрастния, да знае, че насилието е неприемлива форма на отношения и се преследва от закона и държавата. Означава провеждане на целенасочена държавна политика, насочена към изкореняване на насилието. Означава координирани усилия на всички институции в България. Или накратко, означава, че ако някоя жена или дете са подложени на домашно насилие и насилие основано на пола, помощ може да се потърси на национална денонощна телефонна линия за подкрепа на лица, пострадали от насилие. Жертвата на насилие ще може да бъде незабавно настанена в кризисен център, намиращ се в нейната област, а няма да се налага да пътува в тежко състояние до център в друг град и област. Жертвата на насилие няма да има нужда да обикаля безброй институции и сама да си търси правата. Означава, че насилникът ще извършва престъпление, ако нарушава ограничителната заповед и ще бъде съден за това.
                  В момента нашето законодателство и система не предоставят реална закрила.
А ние искаме жените и децата най-после да бъдат напълно защитени от държавата. Искаме днешните момичета и момчета, които са утрешни жени, мъже и родители, да формират нагласи, основани върху концепцията за равенство между жените и мъжете и ненасилственото разрешаване на конфликти в междуличностните отношения. Да изградят светоглед на взаимно уважение и признание, а не на притежание и контрол.
                 Ето защо, приканваме ръководствата на всички политически партии, представени в парламента, за открита публична дискусия, организирана и предавана по обществената телевизия, по същността на Конвенцията и защо ратифицирането й е важно и полезно за България.

Призоваваме народните представители, политическите партии, медиите и всички отговорни граждани – не залагайте на карта живота на милиони жени и деца в България заради изкривяване наа истината.
Не ставайте жертва на слухове и несъществуващи заплахи.
Нека докажем, че българите са съпричастни, съчувстващи и отхвърлят насилието.
Нека покажем силата на доброто лидерство.
Подкрепете ратифицирането на Истанбулската конвенция, която ще донесе по-добро бъдеще за всички нас. Бъдеще без насилие.


Можете да изразите вашата подкрепа за ратификация на Истанбулската конвенция от страна на България на 23-и януари от 11.00 часа в градинката между Народно събрание и Софийски университет. Присъединете се към фейсбук събитието тук - https://www.facebook.com/events/207375829826761/

Декември 14, 2018