Фондация “Джендър алтернативи”
ЗОНТА – клуб Пловдив
Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив

Програма на събитията по повод Световната кампания

“16 Дни активност срещу насилието, основано на пола”
25.11.2012 г. – 10.12.2012 г., гр. Пловдив


27.11.2012 г., 10:00 ч., – Старт на Кампанията: Пресконференция в БТА с участието на представители на ФДА и г-жа Надя Танева – Директор на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пловдив. Място: БТА. Поканени са представители на медиите в гр. Пловдив.


29.11.2012 г., 17:30 ч. -  “Образът на жените в медиите” – беседа с Рада Еленкова – Координатор (ФДА). Място: гр. Пловдив, ул. “4-ти януари” №38, вх. В, ет. 2, ап. 4 (офисът на ФДА). Поканени са представители на медиите в гр. Пловдив и граждани.


30.11.2012 г., 10:00 – 12:00 ч. – Безплатни консултации от адв. Милена Кадиева за жени, нуждаещи се от защита по международни дела: как да бъде сезиран с жалба Европейският Съда по Правата на Човека в Страсбург. Място: гр. Пловдив, ул. “4-ти януари” №38, вх. В, ет. 2, ап. 3. Поканени са гражданите на Пловдив.


01.12.2012 г., 13:30 – 20:00 ч. – Участие на Рада Еленкова в TEDxMladostWomen – “Да прескочиш пространството”. Инициативата е част от TEDxWomen - глобална конференция, която за трета поредна година ще събере на едно място идеите на стотици жени и момичета по света, които предизвикват и преобръщат традиционните роли, възприети за жените и мъжете. Място: Кино Арена Младост, София.


04.12.2012 г., 9:00 - 11:30 ч. - Отдел “Закрила на Детето” и ФДА организират “Ден на отворените врати: Безплатни информация и  консултации за правата на жените и децата”. Място: гр. Пловдив, ул. “Н. Бозвели” №38 (офисът на ОЗД). Поканени са гражданите на Пловдив.


06.12.2012 г. 10:00-12:00 ч. - Работна среща на служители на V РУП - гр. Пловдив и ФДА по проблемите на домашното насилие и насилието срещу жени. Място: гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, ул. „Ванче Михайлов” №2 (сградата на V РУП - гр. Пловдив V РУП - гр. Пловдив).


10.12.2012 г., 17:00 ч. – Закриване на Кампанията:  ЗОНТА – клуб Пловдив, Народна библиотека “Иван Вазов” – гр. Пловдив и ФДА организират изложба на тема “Насилието срещу жени”. Изложбата ще включва представяне на литературни, фотографски и аудио-визуални материали по темата. Място: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №17 (сградата на Народната библиотека). Поканени са гражданите на гр. Пловдив.

 

Телефон за контакти:

032/ 26 07 08

Представител на фондация „Джендър алтернативи” присъства на обучение по проект ”Изработване на Национален координационен механизъм и стандарти за идентификация, защита и подкрепа на жени, жертви на домашно насилие”, организирано от фондация „Асоциация Анимус” в  периода 31.10 – 2.11.2012г. в Царево.

Прочети още: „Работа по случаи на домашно насилие”

14-тата конференция на WAVE /Жени срещу насилието в Европа/ се състоя в Лондон в периода 17-20 ноември 2012г.

Тя бе под надслов: „Спрете насилието срещу жени: Чии гласове? Чии нужди? Чии решения?” . 350 експерти от цяла Европа взеха участие на конференцията. Фондация „Джендър алтернативи” бе представена от своя Управителен директор – адв. Милена Кадиева.

Прочети още: 14-тата конференция на WAVE и участието на Фондация „ДА” в нея

Годишната среща на Астра се проведе във Варшава, Полша, на 18 и 19 октомври 2012г. Защитници на човешките права от 25 държави от ЦИЕ се срещнаха и обсъдиха ключови документи за развитието на мрежата като стратегическия й план за развитие и ролята на процеса на преразглеждане на ICPD+20.

Прочети още: ФДА участва в годишната среща на АСТРА – Мрежа на жените от Централна и Източна Европа за...

Институциите и НПО ангажирани с работа в сферата на защита срещу домашното насилие в гр. Пловдив разбират, че социалната цена на домашното насилие е висока и разработването и осигуряването на ефективно действащи програми за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие са иновативен и добре работещ модел за социална подкрепа на претърпелите насилие, които не биха имали алтернатива в местната общност без активната дейност на социално ангажирани партньори.

Прочети още: ФДА, БЧК и СОС-Семейства в риск организираха работна среща за обмяна на опит

Споразумението между Фондация „Джендър алтернативи“ и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - Клон Пловдив има за цел да уреди отношенията на партньорство при  предоставянето на консултации и услуги на лица пострадали от домашно насилие и дискриминация, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на пострадалите от домашно насилие (жени).

Прочети още: ФДА и БАСП-клон Пловдив сключиха споразумение за сътрудничество

Сексуалните и репродуктивни здраве и права заемат централно място в развитието на всеки човек. Те са неизменно свързани с други ключови социални категории като равнопоставеност между половете, човешки права, бедност, миграция, здравеопазване, климатични промени, динамика на населението, достъп до ресурси и храна, и др.

Прочети още: ФДА взе участие в международна конференция на тема „Сексуалните и репродуктивни права и здраве в...

В стремежа си да достигнем до все повече хора, които имат нужда от достъпна и квалифицирана помощ, както и да разширяваме нашите професионални партньорства, Фондация „ДА“ и Националният алианс на хора с редки болести сключиха споразумение за сътрудничество.

Прочети още: Фондация „ДА“ и Националният алианс на хора с редки болести сключиха споразумение за сътрудничество

                    Комитетът на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените е експертен орган, създаден през 1982г., съблюдаващ изпълнението на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. България, като част от държавите, ратифицирали Конвенцията, е приела задължението да работи за премахването на дискриминацията по отношение на жените чрез прилагане на правни, социални и икономически механизми в тази посока. Като страна членка по Конвенцията, държавата ни е длъжна да докладва на всеки четири години за напредъка си по отношение на политиките спрямо жените.

Прочети още: Заключителни препоръки на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу...

ООН задължи България да промени Наказателния Кодекс, Закона за защита от домашно насилие и социалното си законодателство, за да защити правата на жените, пострадали от насилие и дискриминация

Прочети още: Пресконференция на ФДА относно заключителните препоръки на Комитета на ООН за елиминиране на...

 

 

                                                                                 

„Борса на проекти и идеи” се проведе от 17.30 ч на 17 юли в Галерия “Пловдив” в сградата на Общински съвет Пловдив.

Прочети още: За втори път „Борса на проекти и идеи” в Пловдив, 17 юли 2012г.