18 октомври е денят, в който европейската общност обръща внимание на глобалния проблем „трафик на хора“.
Трафикът на хора в България през последните години се увеличава. Данните са на Българският червен кръст в Пловдив и Фондация „Джендър алтернативи”, които работят за превенция на трафика на хора. За седем години сексуалната и трудова експлоатация на български граждани е увеличена три пъти. През 2013-та година жертвите на трафик в България са 700. От тях в Пловдив 71 жени и момичета. В същото време броят на заведените дела през годините намалява. Областите, в които се регистрират най-много казуси, са Варна, Бургас, Русе, Благоевград и Пловдив.

Какво е трафик на хора?

Прочети още: Европейски ден за борба с трафика на хора

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

На 25-26.09.2014 год., в Париж, беше проведена първата работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

Прочети още: Първа работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”

     В периода Октомври 2013 год. – Юни 2014 год., жени от малцинствата (Роми, Турци), жертви на домашно насилие и самотни майки, разчитащи на социални помощи получиха практически компютърни и езикови обучения по английски език, както и правни и кариерни консултации с цел натрупване на опит, знания и увереност, необходими за повишаване на тяхната конкурентноспособност на динамичния трудов пазар. Дейностите по проекта помогнаха на жените да анализират причините за бедност и насилие, свободно да изразят техните страхове и желания, както и да изградят необходимия им капацитет за активно участие в обществените процеси.

Прочети още: Отчет по Проект „Икономическо овластяване на жените”, финансиран от Платформата „Катапулт” на...

     През месец май 2014 год. Фондация „Джендър алтернативи” се включи в реализирането на проект „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ - подход, основан на правата на човека”, осъществяван благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Превенция и борба с престъпността" на Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

Прочети още: Проект за работа с пострадали от трафик на хора

     Проектът „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ - подход, основан на правата на човека”, се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Превенция и борба с престъпността" на Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи“ и се провежда едновременно в трите държави. В България, от 2014 година, проектът се координира от Фондация „Асоциация Анимус”. Дейността по наблюдение на съдебни заседания по дела за трафик на хора в цялата страна се осъществява от Фондация „Джендър алтернативи”.

Прочети още: Национален доклад „Защита на пострадали от трафик на хора в България. Подход, основан на...

От 7 до 11 април 2014 год., Комисията на ООН за населението и развитието проведе своята 47-ма сесия в Ню Йорк. Тя представляваше една от последните фази на процеса за мониторинг на Международната Конференция за населението и развитието, който ще приключи с доклад на Генералния Секретар на ООН в рамките на специална сесия на организацията, която ще се проведе по-късно през годината.

Прочети още: 47-ма сесия на Комисията на ООН за населението и развитието

     25.04.2014 год., Банкок, Тайланд

     През април 2014 год. Управителят на Фондация "Джендър алтернативи" беше поканен от Международната Комисия на Юристите да проведе обучение за ефективното използване на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените с цел осигуряване на достъп до правосъдие на жените в Тайланд.

Прочети още: Обучение за прилагане на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за елиминиране на всички...

Изследване «НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ТРАФИК НА ХОРА. СТАТИСТИКА. ОБУСЛАВЯЩИЯТ ФАКТОР - ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.”

Д-р Иван Ранчев
Наказателен съдия в Апелативен съд - Пловдив

В рамките на проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица пострадали от домашно насилие в област Пловдив” на Фондация «Джендър алтернативи», финансиран от Фондация «ОУК» в периода март 2013 г. – февруари 2014 г., д-р Иван Ранчев, наказателен съдия в Апелативен съд – Пловдив изготви изследване относно нормативната уредба на престъплението „Трафик на хора”.

Прочети още: Ново изследване посочва фактора "домашно насилие" като обуславящ престъплението "трафик на хора"

     Днес, 13.00 часа, "Театър 199", гр. София, ул. "Славянска" №8.

Ние от Фондация "Джендър алтернативи" подкрепяме колегите си от Фондация "Асоциация Анимус", Български Хелзинкски Комитет, Български Червен Кръст и други.

     Подробности ще намерите тук !

     Целта на програмата е да се създаде терапевтично пространство, в което участниците да се чувстват свободни, да се снижи усещането за изолация и чрез участието си пострадалите да придобият чувство за принадлежност към определена общност, комфорт и поддръжка.
 
     Груповата терапевтична взаимопомощ  ще се провежда в периода от месец Февруари 2014 год. до месец Май 2014 год. на адрес:  гр. Пловдив, ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 4, от 18.00 ч. до 20.00 ч.  по предварително уговорен график.
     Такса за участие – 5лв./час.
     За записване: тел. 0877 891 801, 0879 26 01 01 и на посочения адрес.

Прочети още: Фондация "Джендър алтернативи" и Център за Психологическо Консултиране „Феникс” организират...

     Ако жертва на насилие иска да промени живота си, тя трябва да започне от себе си.
48 са жертвите на трафик на хора за 2013 год. според Районна прокуратура – Пловдив.
Възможно ли е от виртулна среща в сайт за запознаства да започне най-големият ти кошмар още на 23-годишна възраст? Категорично, отговорът е „да”. 48 жени са станали жертва на трафик на хора за 2013 г., две от които непълнолетни, съобщи Анна Викова, прокурор в Районна прокуратура - Пловдив на дискусията „Да поговорим открито за насилието срещу жените и момичетата”.

Прочети още: Как „голяма” любов по интернет те превръща във витринна проститутка в Холандия?