Дата и час: 29.04.2015 год. - 10.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Представяне Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи"

Прочети още: Пресконференция №1 по проекта: „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

Обучителните курсове са част от дейността на Ресурсния център за икономически напредък на жени в гр. Пловдив, който Фондацията управлява като част от усилията й да подобри достъпа на жени до качествено обучение и образование.

За периода 10.2.2015г. – 29.4.2015г. общо 12 жени успешно преминаха обучителните курсове по компютърна грамотност и английски език.

Прочети още: Вторият цикъл от обучителни курсове по компютърна грамотност и английски език завърши

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

 

Дата и час: 29.04.2015 год. - 11.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Представяне на отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

Прочети още: Пресконференция №2 по проекта "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

През април 2015 год. беше финализирано извършването на изследване на дела за трафик на хора, решени в област Пловдив през последните 5 години.

Изследването е изготвено в рамките на Проект„Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”/HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Изследването може да намерите тук:

В края на февруари 2015 год. започна изпълнението на Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерството на правосъдието на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

Неговата продължителност е осем месеца.

Основни цели на Проекта са:

Прочети още: Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 16-17.04.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив - от отделите „Закрила на детето”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. Пловдив.

Прочети още: Обучение №2 по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 27.03.2015 год.

Място:

Зала 2 на Апелативен съд - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО.

Прочети още: Дискусия със студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“по Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 20.02.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово).

Прочети още: Семинар №1 за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими...

Запиши си час за безплатен профилактичен ехографски преглед в рамките на кампанията на AVON „От любов към живота"От февруари 2015г., до края на месец май 2015г., фондация „Джендър алтернативи“ ще се грижи за успешното реализиране на инициативата в гр.Пловдив.

Можеш да се възползваш, ако си на възраст между 30 и 49 години!

За записване на час – свържи се с фондация „Джендър алтернативи" в Пловдив на тел.0894 337 948 -  Рада Еленкова (координатор); www.genderalternatives.org

 

 

РАКЪТ НА ГЪРДАТА Е НАПЪЛНО ЛЕЧИМ, ОТКРИТ НАВРЕМЕ!

 

Прочети още: Прегледай се безплатно за рак на гърдата!

Магистърска програма "История на жените и половете" - СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием на студенти за летния учебен семестър на 2014/2015г. 

В партньорство с четири европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата европейска интердисциплинарна магистърска програма История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат експертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на пола и да участват в международен обмен.

Прочети още: История на жените и половете (европейска магистърска програма „МАТИЛДА“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 22-23.01.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 

 

Таргет група: социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив - от отделите „Социална закрила” и ”Социални услуги и хора с увреждания”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. Пловдив.

Прочети още: Обучение №1 по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Юли 16, 2019

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"