Програма

25.11.2016г. Презентация на адв. Милена Кадиева за опита на ФДА в борбата с трафика на хора на Регионалния дискусионен форум „Актуални форми и тенденции на трафика на хора с фокус: трафик на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момичета“, гр. Пазарджик, Гранд Хотел „Хебър“. 25.11. –

10.12.2016г. Изложба „Мълчанието прикрива насилието“, организирана от ФДА и Зонта-клуб Пловдив. Общо 20 визуализирани послания ще бъдат изложени на главната улица в Пловдив. Посланията целят повишаване на обществената чувствителност по въпросите, свързани с домашното насилие и насилието, основано на пола.

28.11.2016г. „Мълчанието Не е злато“ - Интерактивна дискусия (уоркшоп) по теми, свързани с превенция на домашното насилие, джендър стереотипите и защита на човешките права - Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" - гр.Пловдив

30.11.2016г. „Да говорим открито срещу насилието, основано на пола“ – Дискусия, организирана от ФДА и Апелативен съд-гр.Пловдив със студенти от ЕЛСА (Европейска асоциация на студентите юристи). Място – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

2.12.2016г. – Улична кампания за раздаване на информационни материали с младежи-доброволци от Z-Club – гр. Пловдив. Младежите ще носят 16 специално направени тениски с послания срещу домашното насилие над деца.

2-15.12.2016г. Благотворителна изложба „Истинското лице на насилието“ в Absinthe Bar Arts & Drinks – в сътрудничество с Български фонд за жените.

През изминалите месеци активно партнираме на Българския червен кръст-Пловдив в създаването на "Дамски клуб" - група за срещи, полезна информация и нови приятелства.

Предстоят интересни (и безплатни) занимания по интереси - арт ателиета за създаване на бижута, народни танци, хлебна терапия, детско кино, уроци за оказване на първа долекарска помощ, йога, детски карнавал!

Запознайте се с графика с конкретните дейности по дни и часове.
Ще се радваме на вашия интерес!

Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

 

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:                                                                                  

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Областен съвет на Български червен кръст

Прочети още: CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в...

27-годишно момче, студент по медицина в Пловдив, карал приятелката си да носи забрадка против волята й, прибягвал и до насилие. Този случай отново бе дискутиран в публичното пространство през миналата седмица. Фондация „Джендър алтернативи“, която е работила с момичето, разказва за този и още подобни случаи на домашно насилие и за начините да се справим с агресията. Kmeta.bg разговаря с Рада Еленкова – Рашева от неправителствената организация.

-Наскоро отново в публичното пространство се разпространи информация за случай на домашно насилие, в който са замесени турски студент и българка. „Джендър алтернативи“ се е занимавала с казуса преди години. Можете ли да разкажете дали често имате подобни сигнали и как обикновено се развиват подобни случаи?

-В Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие на Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив, ежедневно се предоставя помощ на лица, пострадали от домашно насилие. Данните ни сочат, че над 85% от пострадалите са жени, което потвърждава факта, че този вид насилие е насилие, основано на пола, тъй като в голямата си част е насочено към жените.

Много от насилниците споделят патриархални разбирания за взаимоотношенията между половете и това е предпоставка за доминация над жените. Те се изживяват като „глава на семейството“ и смятат, че са в позицията да налагат своите правила, без да се интересуват от мнението на другите членове. Развитието на един такъв случай обикновено започва от психически натиск и манипулация до физически и икономически контрол.

Прочети още: Интервю с Координаторката на ФДА -Рада Еленкова: Домашното насилие е заченато в детството

         „Мълчанието не е злато“ е проектна инициатива, която адресира всестранните проявления на домашното насилие чрез силата на информацията като средство за защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола. Противопоставяйки се на традиционните патриархални разбирания, онагледени от поговорката „Мълчанието е злато“, 7 организации от цялата страна (работещи в София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен, Свиленград) ще демонстрират как джендър стереотипите пречат на истинското приятелство и личностното развитие и как чрез малки стъпки, започвайки от споделянето на проблема, човек може да излезе от кръга на насилието и да живее пълноценен и достоен живот.

Прочети още: Стартира национална кампания „Мълчанието не е злато“ за превенция и преодоляване на домашното...

Към днешна дата съществуват около 25 милиона човека, които са все още под робство.

1.4 милиона от тях са роби на секс индустрията.

Трафикът на хора е най-бързо растящото по мащаб престъпление с приход в световен мащаб 32 милиарда долара годишно.

Но статистиката води до цифри, които са необозрими за нас и затова оставаме несъпричастни тъй като тя не сочи хората като личности и имена.

Ще се опитаме да разкажем историята на една от жертвите с име и собствена съдба, която е събрала като във фокус историите на много хора, които могат да разпознаят себе си или свои близки.

Ето я изповедта на Анастасия.

Прочети още: Вижте изповедта на една млада жена жертва на трафик на хора

През юни 2016г. излезе от печат най-новата правна публикация „Изследване на приложението на чл. 296, ал. 1 от наказателния кодекс в частта, Касаеща неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие“. Изследването, проведено от изпълнителния директор на ФДА, адв. Кадиева, се прави за пръв път в България и обхваща период от 6 години (2009г.-2015г.).

Можете на намерите изследването и в електронен формат в секция „ Публикации“ на сайта на ФДА.

Изследването е извършено в рамките на проект „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

 

Щастливи сме да партнираме на AIESEC Bulgaria в организирането на работилници за жени, целящи подобряване на техните бизнес и "меки умения" (soft skills), свързани с увеличаване на шансовете им за намиране на по-добра работа, усвояване на техники за междуличностна комуникация и други. Курсовете ще се провеждат групово и индивидуално, според Вашите възможноси.

През следващите 5 седмици в Plovdiv University "Paisii Hilendarski" предстоят вълнуващи работилници, водени от чуждестранни лектори!

Дейностите са безплатни, има осигурен превод.

Очакваме Ви на телефон 0894 33 79 48 или 0892 91 95 31 - Рада и Александра

Ще се опитаме да разкажем историята на една от жертвите с име и собствена съдба, която е събрала като във фокус историите на много хора, които могат да разпознаят себе си или свои близки.

Ето я изповедта на Анастасия.

Филмът можете да видите тук:

 

Прочети още: Филм за трафика на хора!

      

На 03.06.2016 год., в гр. Париж, Франция, беше проведена Конференция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация: нуждата на жертвите от по-добър достъп до правата им“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Прочети още: Конференция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация: нуждата на жертвите от по-добър достъп...

Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана измежду повече от 80 европейски организации, представили проекти за защита правата на жените, да представи своя успешна практика в рамките на проект CSO WINS.

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на жените.

За повече информация: https://www.euromedwomen.foundation/pg/actus/view/5832/en/1