„Мълчанието не е злато“ е проектна инициатива, която адресира всестранните проявления на домашното насилие чрез силата на информацията като средство за защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола. Противопоставяйки се на традиционните патриархални разбирания, онагледени от поговорката „Мълчанието е злато“, 7 организации от цялата страна (работещи в София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен, Свиленград) ще демонстрират как джендър стереотипите пречат на истинското приятелство и личностното развитие и как чрез малки стъпки, започвайки от споделянето на проблема, човек може да излезе от кръга на насилието и да живее пълноценен и достоен живот.

Прочети още: Стартира национална кампания „Мълчанието не е злато“ за превенция и преодоляване на домашното...

Към днешна дата съществуват около 25 милиона човека, които са все още под робство.

1.4 милиона от тях са роби на секс индустрията.

Трафикът на хора е най-бързо растящото по мащаб престъпление с приход в световен мащаб 32 милиарда долара годишно.

Но статистиката води до цифри, които са необозрими за нас и затова оставаме несъпричастни тъй като тя не сочи хората като личности и имена.

Ще се опитаме да разкажем историята на една от жертвите с име и собствена съдба, която е събрала като във фокус историите на много хора, които могат да разпознаят себе си или свои близки.

Ето я изповедта на Анастасия.

Прочети още: Вижте изповедта на една млада жена жертва на трафик на хора

През юни 2016г. излезе от печат най-новата правна публикация „Изследване на приложението на чл. 296, ал. 1 от наказателния кодекс в частта, Касаеща неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие“. Изследването, проведено от изпълнителния директор на ФДА, адв. Кадиева, се прави за пръв път в България и обхваща период от 6 години (2009г.-2015г.).

Можете на намерите изследването и в електронен формат в секция „ Публикации“ на сайта на ФДА.

Изследването е извършено в рамките на проект „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

 

Щастливи сме да партнираме на AIESEC Bulgaria в организирането на работилници за жени, целящи подобряване на техните бизнес и "меки умения" (soft skills), свързани с увеличаване на шансовете им за намиране на по-добра работа, усвояване на техники за междуличностна комуникация и други. Курсовете ще се провеждат групово и индивидуално, според Вашите възможноси.

През следващите 5 седмици в Plovdiv University "Paisii Hilendarski" предстоят вълнуващи работилници, водени от чуждестранни лектори!

Дейностите са безплатни, има осигурен превод.

Очакваме Ви на телефон 0894 33 79 48 или 0892 91 95 31 - Рада и Александра

Ще се опитаме да разкажем историята на една от жертвите с име и собствена съдба, която е събрала като във фокус историите на много хора, които могат да разпознаят себе си или свои близки.

Ето я изповедта на Анастасия.

Филмът можете да видите тук:

 

Прочети още: Филм за трафика на хора!

      

На 03.06.2016 год., в гр. Париж, Франция, беше проведена Конференция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация: нуждата на жертвите от по-добър достъп до правата им“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Прочети още: Конференция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация: нуждата на жертвите от по-добър достъп...

Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана измежду повече от 80 европейски организации, представили проекти за защита правата на жените, да представи своя успешна практика в рамките на проект CSO WINS.

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на жените.

За повече информация: https://www.euromedwomen.foundation/pg/actus/view/5832/en/1

Програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие е безплатна. Нейните цели са:
•    Подпомагане на извършителите на домашно насилие да преустановят насилието;
•    Въздействие за промяна на нагласи и ценности за ролите на половете;
•    Осъзнаване на ситуациите, в които лицата реагират агресивно;
•    Изработване на план за контрол над агресията и овладяване на гнева;
•    Развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации;
•    Осъзнаване на проблема с агресивното им поведение и формиране на умения за емоционална интелигентност и емпатия.
 
Задачи на програмата
1. Създаване на мотивация за промяна;
2. Обсъждане и осъзнаване на видовете насилие;
3. Ретроспекция на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора;
4. Анализиране на проблемните области в поведението и стъпки за преодоляването им;
5. Придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове в семейството, без използване на агресия.
6. Вземане и поемане на отговорност за агресивните си действия.

Как можете да участвате в програмата?
•    С решение на съда (по чл.5, ал. 1, т.1 от Закона за защита от домашното насилие);
•    С насочване от други институции;
•    По заявено собствено желание.

Прочети още: РАБОТА С ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

На 25.04.2016г., екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ проведе Семинар за подобряване на уменията на специалистите в прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Събитието се проведе в рамките на проект „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-623/10.12.2015, финансиран от Министерство на правосъдието.

В семинара взеха участие 38 специалисти от град Пловдив и областта, представляващи държавни и неправителствени институции, активни в социалната и законодателната сфера, а именно:

Прочети още: Семинар за подобряване на уменията на специалистите в прилагането на Закона за защита от домашното...

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

През месец април 2016 год. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ изготви информационни материали по горепосочения проект, а именно – плакат срещу трафика на хора!

Прочети още: Информационни материали по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

На 28-29.04.2016 год., в Париж, беше проведена третата работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

Прочети още: Трета работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”