От 27 октомври до 2 ноември 2015г Яница Стоилова в качеството си на член на екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в Десетата международна обучителна сесия, посветена на съществуващите механизми за Универсален периодичен преглед /УПП/ по правата на човека в Женева.

Прочети още: ФДА участва в международен форум по правата на човека в Женева

Със заключителна пресконференция и при голям медиен интерес, приключи проектът „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерство на правосъдието.

За осем месеца екипът на фондация „Джендър алтернативи“ успя да реализира следните постижения, целящи гарантиране правата на пострадалите от домашно насилие граждани:


1.    Ангажиране на държавните институции в дискурса «домашно насилие» и «насилие, основано на пола». В състоялите се 4 работни срещи и 2 семинара са участвали общо 90 ръководители и представители на ключови държавни институции и НПО от пловдивски и петрички региони – Районен съд – гр.Пловдив, Окръжен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Пловдив, Районен съд- гр. Петрич, Районна прокуратура – гр. Пловдив, ОД МВР-Пловдив, ОС ИН – гр. Пловдив, сектор „Пробация“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пловдив, КСУДС- Пловдив, Община Пловдив, Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Областен съвет на БЧК-Пловдив, МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД Пловдив, МБАЛ „СВ.Мина“ ЕООД Пловдив, „Фонд ИГА“, ЦПК „Феникс“, Кризисен център за деца, жертви на трафик и домашно насилие, Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Прочети още: Приключи проектът "Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие", финансиран от...

Фондация „Джендър Алтернативи“ имаше честа да съорганизира годишната среща на организациите от АСТРА в Пловдив, България! АСТРА е най-голямата неправителствена мрежа в централна и източна Европа, работеща за реализирането на сексуалните и репродуктивни права на жените и момичетата в региона.

На 12-13.09.2015, 25 невероятни защитници на женските човешки права обсъдиха актуални въпроси за проблемите, с които жените в Централна и Източна Европа се сблъскват при достъпа до здравни, социални и правни услуги, касаещи техните сексуални и репродуктивни права.

Участниците представяха неправителствени организации от Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Полша и Русия! Те споделиха настоящата ситуация в своите страни по отношение на достъпа до аборт, контрацепция и сексуално образование. Фокус беше поставен и върху дейностите на организациите - услуги, кампании, програми. Диалогът очерта текущото състояние на защитническите организации в региона, предизвикателствата и възможностите, пред които те са изправени.

Срещата съдържаше и презентации за подобряване на професионалните умения на участниците. Милена Кадиева от Джендър Алтернативи говори на тема "Как да се използва конвенцията CEDAW за защита на правата на жените ". Две гост-лектори от Център за репродуктивни права (CRR) и Европейския консорциум за спешна контрацепция (ECEC) бяха поканени да споделят опита си. Катрин Томасен от CRR представени "Стратегии и дейности за насърчаване на изпълнението на международните задължения на правата на човека на национално ниво". Кристина Пиуш от ЕСЕС говори за "Спешната контрацепция в Централна и Източна Европа".

На 26.09.2015 год., в гр. Пловдив, хотел „Марица“,беше проведена Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и Българска перспектива“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Прочети още: Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и...

   На 24-25.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя вторият семинар по Проект № 15-00-262/2014 - „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван от фондация „Дженър алтернативи“ и финансиран от Министерство на правосъдието - за обмяна на опит между представители на пловдивския и благоевградския съдебни райони – с цел осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

   

Прочети още: Впечатляващ втори семинар по проекта „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

     На 23.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя четвъртата работна среща между представители на съда, полицията и неправителствения сектор за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

Прочети още: Фондация "ДА" продължава работата по осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за...

Отправяме настоящата покана за участие в Международна Конференция за защита правата на лицата пострадали от трафик на хора, организирана по проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” - HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”.

Изпълнител на проекта е френската Фондация „Амикал дьо Нид“, ангажирана със социална защита на правата на лицата пострадали от престъплението трафик на хора.

Партньор по проекта е Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив, ангажирана със защита на правата на пострадалите от полово базирани престъпления като трафик на хора, сексуално насилие и домашно насилие.

В рамките на програмата френските ни колеги ще представят опита си за социална работа с лицата пострадали от престъплението трафик на хора. Презентации ще направят и Директорът на ДСП-Пловдив, Директорът на Дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив и Директорът на Областвия съвет на БЧК-Пловдив.

 

РАБОТНА ПРОГРАМА

на Международна Конференция за защита правата на лицата пострадали от трафик на хора

Място: гр. Пловдив, хотел „Марица“, бул. „Цар Борис  Трети Обединител“ №42

 

26.09.2015

9.00-9.30 - Пресконференция

9.30-10.00 - Въвеждане в проекта и представяне на ФДА /Милена Кадиева/

10.00-10.30 - Представяне на Амикал дьо Нид /Женевиев Дюше/

10.30-11.00 – Кафе пауза

11.00-11.30 – Френската рамка на социална работа и трафика на хора /Елен дьо Рюжи/

11.30-12.30 - Как да се помогне на жертвите на трафик да се спасят от експлоатацията и да бъдат социално реинтегрирани /Жюлиет Кристман и 3 социални работници/

12.30-13.00 - Дискусии

13.00-14.00 - Обяд

14.00-14.30 – Случаите на трафик на хора в работата на социалните служби в България /Надя Танева – директор на ДСП-Пловдив/

14.30-15.00 – Случаите на трафик на хора в работата на Община Пловдив /Веселина Ботева – директор на Общинска дирекция „Социална политика”/

15.00-15.30 – Кафе пауза

15.30-16.00 – Случаите на трафик на хора в работата на Българския червен кръст /Таня Георгиева – директор на Областния съвет на Български червен кръст - Пловдив/

16.00-16.30 - Дискусии и закриване на конференцията

 

Молим да заявите участие в конференцията до 24.09.2015 год. на телефон 0887 27 37 55 – адв. Милена Кадиева или на елекронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Вашите заявки са ни необходими с оглед ангажирането на хотела и залата за конференцията.

 

Над 250 са делата за домашно насилие, заведени в Пловдив през 2014–та година. Броят им е най-голям спрямо останалите градове у нас. От 40 до 50% от търсещите консултация всеки месец са възрастни хора, пострадали от насилие на най-близките си - деца и внуци, съобщиха от Фондация „Джендър алтернативи“.

За да осигурят по-ефективна защита на правата и интересите на пострадалите хора, полиция, съд и неправителствените организации се обединяват в общ проект „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“. Проектът има за цел подобряване на Закона за защита от домашното насилие в неговото приложение, изпълнение и последващи действия от страна на правоприлагащите органи. Фокусиран е върху полицаи и съдии от Пловдивския районен и окръжен съд, както и от Областната дирекция на МВР.

С провеждането на поредица от срещи изграждаме модел на координация между институциите, който се случва за първи път в Пловдив, подчерта координаторът на проекта Рада Еленкова. В рамките на проекта се предвижда изготвянето на програма за работа с пловдивските съдилища и полицията, която да включва анализ на съществуващото законодателство, насоки за изпълнението на закона и препоръки за бъдещи законодателни промени.

Освен представители на съда и полицията, за работа по проекта са привлечени над 50 специалисти от различни области и институции. През септември предстои семинар за обмяна на опит и добри практики между съдии от Пловдив и Благоевград.

 

Източник: DC TV > http://dctv.bg/news.php?news=4847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

На 2 и 3 юли 2015г., Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ проведоха в гр. София обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Обучението беше организирано в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Участници: 18 специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали от домашно насилие на територията на област Пловдив.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно...

На 10.07.2015г., от 10.00ч. до 17.00ч. в Центъра за превенция и преодоляване на домашното насилие на фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА), се проведе Семинар №1 по проект № 15-00-262/2014 „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Участници в събитието бяха представители на Районния и Окръжния Съд-гр. Пловдив,  полицейски инспектори от ОД на МВР, адвокати и психолози от Фондация „Джендър алтернативи“.

Прочети още: Семинар за повишаване компетентността на магистратите за налагане на мерките за защита от домашно...

На 2.7.2015г., се състоя третата работна

среща между

представители на съда, полицията и неправителствения сектор за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

Срещата се проведе в рамките на проект № 15-00-262/2014г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван от фондация „Дженър алтернативи“ и финансиран от Министерство на правосъдието. 

Работната група, участваща в срещите, има за цел да изготви анализ на основните проблеми при прилагането на Закона за защита от домашното насилие, както и анкета за оценка на нуждите на съдиите, полицаите и адвокатите, работещи в случаи на домашно насилие, а също и предложения за по-ефективна и координирана работа в тези случаи.

Резултатите от анализа ще бъдат обявени в края на септември 2015 год., когато фондацията ще организира своя втори семинар за обмяна на опит между представители на пловдивския и благоевградския съдебни райони. 

Август 17, 2019

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"