www.eeagrants.org

На 2 и 3 юли 2015г., Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ проведоха в гр. София обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Обучението беше организирано в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Участници: 18 специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали от домашно насилие на територията на област Пловдив.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно...

На 10.07.2015г., от 10.00ч. до 17.00ч. в Центъра за превенция и преодоляване на домашното насилие на фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА), се проведе Семинар №1 по проект № 15-00-262/2014 „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Участници в събитието бяха представители на Районния и Окръжния Съд-гр. Пловдив,  полицейски инспектори от ОД на МВР, адвокати и психолози от Фондация „Джендър алтернативи“.

Прочети още: Семинар за повишаване компетентността на магистратите за налагане на мерките за защита от домашно...

На 2.7.2015г., се състоя третата работна

среща между

представители на съда, полицията и неправителствения сектор за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

Срещата се проведе в рамките на проект № 15-00-262/2014г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван от фондация „Дженър алтернативи“ и финансиран от Министерство на правосъдието. 

Работната група, участваща в срещите, има за цел да изготви анализ на основните проблеми при прилагането на Закона за защита от домашното насилие, както и анкета за оценка на нуждите на съдиите, полицаите и адвокатите, работещи в случаи на домашно насилие, а също и предложения за по-ефективна и координирана работа в тези случаи.

Резултатите от анализа ще бъдат обявени в края на септември 2015 год., когато фондацията ще организира своя втори семинар за обмяна на опит между представители на пловдивския и благоевградския съдебни райони. 

Представители на фондация „Джендър алтернативи“ взеха участие в кръгла маса „Европейска година за борба с насилието срещу жените: Време е за действие!, организирана от ЖЕНИ ГЕРБ в подкрепа на инициативата за обявяване на 2016 г. за Европейска година за борба с насилието срещу жените.

Срещата се състоя на 6 юни 2015г.в гр.Пловдив, ул. „Гладстон”- 15, Дом на културата „Борис Христов”, Конферентна зала.

Прочети още: „Европейска година за борба с насилието срещу жените: Време е за действие!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

 

Дата и час: 25.05.2015 год., 12:00 - 17.30 часа

Място: офис на Фондация „Джендър алтернативи” в гр. Пловдив, ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"; обсъждане на случаи с клиенти, проведени обучения – резултати и обратни връзки; отчитане на извършената до момента работа; синхронизиране на работата на експертите по проекта и планиране на извършването на следващите дейности, заложени в същия.

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

Прочети още: Координационна среща №2 по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи...

Публично изслушване в Европейския парламент на АСТРА – мрежа от неправителствени организации от централна и източна Европа

АСТРА Ви кани на публично изслушване „Бариери пред достъпа до репродуктивни здравни услуги и продукти“ под егидата на Работната група на Европейския парламент по репродуктивно здраве, превенция на ХИВ/СПИН и Развитие на населението

Четвъртък, 4-ти юни 2015г.

12:00 Лек обяд

12:30 – 14:30 Събитие

Конферентна зала ASP, 1E1, Altiero Spinelli Building

Европейски Парламент, Брюксел

Говорители в публичното изслушване:

Приветствие от евродепутата Софи инт Велт

Марта Шостак, Секретариат ASTRA Network

Адриана Ламачкова, Център за репродуктивни права

Милена Кадиева, Фондация „Джендър алтернативи“

Ирина Костаче, A.L.E.G.

Наташа Биелич, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Нейл Датта, Европейския парламентарен форум за население и развитие

Заключителни бележки от евродепутата Хайди Хоутала.

 

 Access the event flyer in pdf

 

Facebook event

Дейността се извършва в рамките на проект „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ с рег. № 15-00-262/2014г., сключен с Министерство на правосъдието.

Бенефициент: Фондация „Джендър алтернативи“

Прочети още: Работна среща за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството за защита правата на...

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

 

Дата и час: 27.05.2015 год.

Място: Пловдив-4000, ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат), Зала 54 (Зала по криминалистика)

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

Прочети още: Дискусия №2 със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“по Проект №BG05/755 „Заедно да осигурим...

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

На 2-3.04.2015 год., в Париж, беше проведена втората работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

Прочети още: Втора работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”

Главна дирекция „Национална полиция“ предостави сведения за териториалното разпределение на издадените през 2013г. заповеди за защита от домашно насилие по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), именно:

176 – в област Бургас;

181 – в област Варна;  

337 – в област Пловдив;

88 – в област Русе;

38 – в област София;

32 – в област Стара Загора.

 

От предоставената статистика ясно личи, че в Пловдив се водят най-много дела по Закона за защита от домашното насилие, както и се издават най-много заповеди за защита. Тази тенденция се запазва и до днес.

Прочети още: В Пловдив се издават най-много заповеди за защита по Закона за защита от домашното насилие

Важна стъпка е взета вчера срещу насилието над жени, когато Съветът на Европа, обяви нова 10 членна група за мониторинг, която ще следи и настоява за ратификацията на уникалната конвенция №210 на Съвета на Европа (т. нар. Истанбулска Конвенция), в усилията й да сложи край на насилието срещу жените.

Прочети още: Съветът на Европа създава нова група за мониторинг срещу насилието над жени

Юни 25, 2019

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"