На 01.02.2017г. Фондация „Джендър алтернативи“ бе официално приета и се присъедини като пълноправен член към Национална Мрежа за Децата (НМД). В мрежата членуват над 140 неправителствени организации, работещи с и за деца в страната.

 Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани. Мисията на Мрежата е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

 Трите основни приоритета на Стратегията на Мрежата са поставяне на детето в центъра на обществения живот, което включва както дейности по застъпничество за подобряване на политиките и практиките за деца и семейства, така и усилия за промяна на нагласите на обществото към правата на детето; детско и младежко участие; и развитие на Мрежата.

Организациите-членове на Национална мрежа за децата участват в планирането и осъществяването на дейностите на Мрежата, които според Стратегията могат да се разделят в четири големи направления на работа.

 Проектът „Мълчанието НЕ е злато“ протече в рамките на 4 месеца (01.09-31.12.2016г.). Той включи 7 организации, активни в 6 града в България - Фондация "Джендър алтернативи", Фондация "Подарете книга", Български хелзинкски комитет, Спортен клуб "Изида-Свиленград", Читалище "Делиорман-2014", Читалище "Умение-2003", Център "Споделеност". Етапите на изпълнение на проекта бяха логично организирани както следва:

1.            Координационна среща на участниците в Кампанията: Срещата се проведе в гр. Пловдив 16.09.2016. Участници в нея бяха представители на седемте организации, включени в Кампанията и представителка на Български фонд за жените. Общо 10 участника присъстваха. Срещата позволи на участниците подробно да обсъдят заложените дейности и документация, да разпределят ролите си, да изготвят подробен план-график на кампанията, за да се гарантира ефективното изпълнение на заложените цели и дейности. Срещата послужи и за  сплотяване на екипа и обмяна на опит – в приятелска и професионална атмосфера. Изготвен е протокол и присъствен списък от срещата.

2.            Съобщение до местните медии – Изготвено е общо прессъобщение, което е изпратено до всички участници в края на м. Септември, за разпространение на местно ниво. Съобщението е преведено на английски и е разпратено до международни женски организации. Общият брой реализирани публикации e: 39. 26 броя са публикациите в медиите по Кампанията; 9 са от организациите (без да броим брой публикации във Фейсбук); 4 броя са публикациите в международни информационни източници.

 3.            Онлайн кампания в социалните мрежи - В края на септември 2016г., се създава специално за кампанията Facebook страница “Мълчанието НЕ е злато”. Към 28 декември 2016г. Тя е «харесана» от 215 души. За целите на кампанията в социалните мрежи са изготвени 10 визуализирани послания с мотото на кампанията и инфографика. Страницата е използвана с информативна цел - за превенция на домашното насилие, търсене на помощ, популяризиране работата на организациите и изпълнението на проекта. Предстои тя да бъде активно използвана и да е продължение на общата работа.

4.            Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската конвенция – Общо 11 събития бяха проведени в рамките на кампанията по градове. Те са както следва:

Прочети още: Приключи Кампанията "Мълчанието не е злато". Вижте постигнатите резултати!

 

 

Представяне на проект

«Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие»

 Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Период на изпълнение: 01.01. – 31.12.2017год.

 

Прочети още: Представяне на проект «Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие»

 Приключи проектът „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

 Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Представяме Ви постигнатите резултати в края на проекта, фокусирани върху осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН); подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Прочети още: Приклюжи Проектът „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица...

Премахването на насилието, основано на пола и насърчаването на равенството между жените и мъжете и недискриминацията са основни принципи на Европейския съюз. Европейската общност, към която България също принадлежи, споделя разбирането, че насилието срещу жените, включително домашното насилие и множествената дискриминация, е нарушение на човешките права. Това признание е залегнало в редица нормативни и стратегически рамки. Те не само поставят стандарти за равнопоставеност между половете, но насърчават държавата ни да работи в посока превенция актове на насилие срещу жени. Въпреки това, усилията на България за превенция и предотвратяване на тези негативни социални феномени не покриват изискванията на Европейския съюз и не могат да гарантират ефективна защита и спокойствие на много жени и момичета в България.

Прочети още: Призив за действие

Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана да участва в двустранна обмяна на опит с Джусур център за обучение и развитие (Триполи, Либия) в рамките на проект CSO WINS.

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на жените.

Прочети още: Проект “Изграждане на капацитет в Южно-Средиземноморския регион за диалог и мониторинг на жените в...

 Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus                             

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Прочети още: CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в...

Програма

25.11.2016г. Презентация на адв. Милена Кадиева за опита на ФДА в борбата с трафика на хора на Регионалния дискусионен форум „Актуални форми и тенденции на трафика на хора с фокус: трафик на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момичета“, гр. Пазарджик, Гранд Хотел „Хебър“. 25.11. –

10.12.2016г. Изложба „Мълчанието прикрива насилието“, организирана от ФДА и Зонта-клуб Пловдив. Общо 20 визуализирани послания ще бъдат изложени на главната улица в Пловдив. Посланията целят повишаване на обществената чувствителност по въпросите, свързани с домашното насилие и насилието, основано на пола.

28.11.2016г. „Мълчанието Не е злато“ - Интерактивна дискусия (уоркшоп) по теми, свързани с превенция на домашното насилие, джендър стереотипите и защита на човешките права - Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" - гр.Пловдив

30.11.2016г. „Да говорим открито срещу насилието, основано на пола“ – Дискусия, организирана от ФДА и Апелативен съд-гр.Пловдив със студенти от ЕЛСА (Европейска асоциация на студентите юристи). Място – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

2.12.2016г. – Улична кампания за раздаване на информационни материали с младежи-доброволци от Z-Club – гр. Пловдив. Младежите ще носят 16 специално направени тениски с послания срещу домашното насилие над деца.

2-15.12.2016г. Благотворителна изложба „Истинското лице на насилието“ в Absinthe Bar Arts & Drinks – в сътрудничество с Български фонд за жените.

През изминалите месеци активно партнираме на Българския червен кръст-Пловдив в създаването на "Дамски клуб" - група за срещи, полезна информация и нови приятелства.

Предстоят интересни (и безплатни) занимания по интереси - арт ателиета за създаване на бижута, народни танци, хлебна терапия, детско кино, уроци за оказване на първа долекарска помощ, йога, детски карнавал!

Запознайте се с графика с конкретните дейности по дни и часове.
Ще се радваме на вашия интерес!

Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

 

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:                                                                                  

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Областен съвет на Български червен кръст

Прочети още: CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в...

27-годишно момче, студент по медицина в Пловдив, карал приятелката си да носи забрадка против волята й, прибягвал и до насилие. Този случай отново бе дискутиран в публичното пространство през миналата седмица. Фондация „Джендър алтернативи“, която е работила с момичето, разказва за този и още подобни случаи на домашно насилие и за начините да се справим с агресията. Kmeta.bg разговаря с Рада Еленкова – Рашева от неправителствената организация.

-Наскоро отново в публичното пространство се разпространи информация за случай на домашно насилие, в който са замесени турски студент и българка. „Джендър алтернативи“ се е занимавала с казуса преди години. Можете ли да разкажете дали често имате подобни сигнали и как обикновено се развиват подобни случаи?

-В Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие на Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив, ежедневно се предоставя помощ на лица, пострадали от домашно насилие. Данните ни сочат, че над 85% от пострадалите са жени, което потвърждава факта, че този вид насилие е насилие, основано на пола, тъй като в голямата си част е насочено към жените.

Много от насилниците споделят патриархални разбирания за взаимоотношенията между половете и това е предпоставка за доминация над жените. Те се изживяват като „глава на семейството“ и смятат, че са в позицията да налагат своите правила, без да се интересуват от мнението на другите членове. Развитието на един такъв случай обикновено започва от психически натиск и манипулация до физически и икономически контрол.

Прочети още: Интервю с Координаторката на ФДА -Рада Еленкова: Домашното насилие е заченато в детството