Фондация "ДА", ‪#‎ЗОНТА‬-Пловдив и Община Пловдив направиха официалното откриване на Кампанията "16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола" в центъра на града. В хода на събитието бяха раздадени брошури от доброволците на ФДА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 19.11.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Чинар“ - гр. Хисар, ул. „Васил Петрович” №5

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Таргет група: 25 съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив.

 

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Семинар №2 за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими...

Темата на Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола“ за 2015г. е „От мир у дома до мир по света: Да направим образованието безопасно за всички!“

За четвърта поредна година Фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА) се включва в глобалните усилия на хиляди организации и активисти по света като основен инициатор на кампанията в гр.Пловдив и с дейностите, които изпълняваме ние казваме „НЕ на насилието срещу жени и момичета - да направим образованието безопасно и достъпно за всички!“

Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола” е глобална кампания, насочена към различните форми на насилие срещу жените и момичетата. Тя започва на 25 ноември – Международният ден на премахването на насилието, основано на пола, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Периодът на протичане на кампанията е избран, за да се подчертае, че насилието, основано на пола е нарушение на фундаменталните човешки права по цял свят.  През 2015г. се отбелязват 24 години от създаването на Кампанията, която стартира през 1991г. и е координирана от Центъра за глобално лидерство на жените.

За жените и момичетата съществуват предизвикателства, които могат да възпрепятстват достъпа им до качествено образование заради същестуващите стереотипи за ролите на мъжете и жените в обществото, водещи от натиск за брак в ранна възраст и задължения в домакинството до дискриминация на пазара на труда и по-ниско заплащане.
Повишаването на образованието на жените и  момичетата е в състояние да прекъсне „омагьосания кръг“ на бедността, то насърчава икономическото развитие и преодоляване на най-неотложните предизвикателства в света, като например решаване на конфликти и здравни проблеми.

В стремежа си да предоставим качествено образование и да премахнем стереотипите, основани на пола тази година сме предвидили следните дейности:


1.    Пресконференция, даваща гластност за старт на Кампанията и представяне на статистика на Консултативния център за пострадали от домашно насилие на ФДА;
2.    Серии от уоркшопи (практически работилници) за основите на компютърното програмиране „Код: Овластяване“.

Сериите от презентации са организирани от екипа на ФДА и ще бъдат водени от Рейчъл Зюсър - доброволка от Ню Йорк, САЩ, и със съдействието на г-жа Веселина Ботева – Директор на Дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив.

С тази дейност, ние искаме да насърчим младите хора, живеещи/посещаващи институции и дневни центрове в гр.Пловдив да продължат своето образование и да демонстрираме, че светът на технологиите е отворен за всеки, независимо от пол и възраст. Целта е да им покажем, че програмирането (писането на кодове) е интересно, увлекателно и полезно занимание, което може да доведе до перспективно и устойчиво професионално развитие.

Работна програма:
5 мин: Представяне на организаторите на уоркшопа (Рейчъл, Рада, ФДА)
10 мин: Резюме „Как работят компютрите“
30 мин: Да кодираме заедно чрез програмата „Hour of Code“;
10 мин: Как компютрите решават реални проблеми;
5мин: Как могат участниците да продължат да се учат и в бъдеще?
10 мин: Време за въпроси и отговори.

3.    Двумесечни интензивни курсове за жени в риск. Курсовете са по английски (начинаещи) и компютърна грамотност.
4.    Улична кампания – Пана на главната улица в Пловдив и раздаване на брошури срещу насилието в партньорство със ЗОНТА КЛУБ-Пловдив и доброволци от ПУ „Паисий Хилендарски“.

От 27 октомври до 2 ноември 2015г Яница Стоилова в качеството си на член на екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в Десетата международна обучителна сесия, посветена на съществуващите механизми за Универсален периодичен преглед /УПП/ по правата на човека в Женева.

Прочети още: ФДА участва в международен форум по правата на човека в Женева

Със заключителна пресконференция и при голям медиен интерес, приключи проектът „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерство на правосъдието.

За осем месеца екипът на фондация „Джендър алтернативи“ успя да реализира следните постижения, целящи гарантиране правата на пострадалите от домашно насилие граждани:


1.    Ангажиране на държавните институции в дискурса «домашно насилие» и «насилие, основано на пола». В състоялите се 4 работни срещи и 2 семинара са участвали общо 90 ръководители и представители на ключови държавни институции и НПО от пловдивски и петрички региони – Районен съд – гр.Пловдив, Окръжен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Пловдив, Районен съд- гр. Петрич, Районна прокуратура – гр. Пловдив, ОД МВР-Пловдив, ОС ИН – гр. Пловдив, сектор „Пробация“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пловдив, КСУДС- Пловдив, Община Пловдив, Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Областен съвет на БЧК-Пловдив, МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД Пловдив, МБАЛ „СВ.Мина“ ЕООД Пловдив, „Фонд ИГА“, ЦПК „Феникс“, Кризисен център за деца, жертви на трафик и домашно насилие, Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Прочети още: Приключи проектът "Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие", финансиран от...

Фондация „Джендър Алтернативи“ имаше честа да съорганизира годишната среща на организациите от АСТРА в Пловдив, България! АСТРА е най-голямата неправителствена мрежа в централна и източна Европа, работеща за реализирането на сексуалните и репродуктивни права на жените и момичетата в региона.

На 12-13.09.2015, 25 невероятни защитници на женските човешки права обсъдиха актуални въпроси за проблемите, с които жените в Централна и Източна Европа се сблъскват при достъпа до здравни, социални и правни услуги, касаещи техните сексуални и репродуктивни права.

Участниците представяха неправителствени организации от Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Полша и Русия! Те споделиха настоящата ситуация в своите страни по отношение на достъпа до аборт, контрацепция и сексуално образование. Фокус беше поставен и върху дейностите на организациите - услуги, кампании, програми. Диалогът очерта текущото състояние на защитническите организации в региона, предизвикателствата и възможностите, пред които те са изправени.

Срещата съдържаше и презентации за подобряване на професионалните умения на участниците. Милена Кадиева от Джендър Алтернативи говори на тема "Как да се използва конвенцията CEDAW за защита на правата на жените ". Две гост-лектори от Център за репродуктивни права (CRR) и Европейския консорциум за спешна контрацепция (ECEC) бяха поканени да споделят опита си. Катрин Томасен от CRR представени "Стратегии и дейности за насърчаване на изпълнението на международните задължения на правата на човека на национално ниво". Кристина Пиуш от ЕСЕС говори за "Спешната контрацепция в Централна и Източна Европа".

На 26.09.2015 год., в гр. Пловдив, хотел „Марица“,беше проведена Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и Българска перспектива“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Прочети още: Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и...

   На 24-25.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя вторият семинар по Проект № 15-00-262/2014 - „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван от фондация „Дженър алтернативи“ и финансиран от Министерство на правосъдието - за обмяна на опит между представители на пловдивския и благоевградския съдебни райони – с цел осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

   

Прочети още: Впечатляващ втори семинар по проекта „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

     На 23.09.2015г. в хотел „Марица“ се състоя четвъртата работна среща между представители на съда, полицията и неправителствения сектор за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие.

Прочети още: Фондация "ДА" продължава работата по осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за...

Отправяме настоящата покана за участие в Международна Конференция за защита правата на лицата пострадали от трафик на хора, организирана по проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” - HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”.

Изпълнител на проекта е френската Фондация „Амикал дьо Нид“, ангажирана със социална защита на правата на лицата пострадали от престъплението трафик на хора.

Партньор по проекта е Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив, ангажирана със защита на правата на пострадалите от полово базирани престъпления като трафик на хора, сексуално насилие и домашно насилие.

В рамките на програмата френските ни колеги ще представят опита си за социална работа с лицата пострадали от престъплението трафик на хора. Презентации ще направят и Директорът на ДСП-Пловдив, Директорът на Дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив и Директорът на Областвия съвет на БЧК-Пловдив.

 

РАБОТНА ПРОГРАМА

на Международна Конференция за защита правата на лицата пострадали от трафик на хора

Място: гр. Пловдив, хотел „Марица“, бул. „Цар Борис  Трети Обединител“ №42

 

26.09.2015

9.00-9.30 - Пресконференция

9.30-10.00 - Въвеждане в проекта и представяне на ФДА /Милена Кадиева/

10.00-10.30 - Представяне на Амикал дьо Нид /Женевиев Дюше/

10.30-11.00 – Кафе пауза

11.00-11.30 – Френската рамка на социална работа и трафика на хора /Елен дьо Рюжи/

11.30-12.30 - Как да се помогне на жертвите на трафик да се спасят от експлоатацията и да бъдат социално реинтегрирани /Жюлиет Кристман и 3 социални работници/

12.30-13.00 - Дискусии

13.00-14.00 - Обяд

14.00-14.30 – Случаите на трафик на хора в работата на социалните служби в България /Надя Танева – директор на ДСП-Пловдив/

14.30-15.00 – Случаите на трафик на хора в работата на Община Пловдив /Веселина Ботева – директор на Общинска дирекция „Социална политика”/

15.00-15.30 – Кафе пауза

15.30-16.00 – Случаите на трафик на хора в работата на Българския червен кръст /Таня Георгиева – директор на Областния съвет на Български червен кръст - Пловдив/

16.00-16.30 - Дискусии и закриване на конференцията

 

Молим да заявите участие в конференцията до 24.09.2015 год. на телефон 0887 27 37 55 – адв. Милена Кадиева или на елекронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Вашите заявки са ни необходими с оглед ангажирането на хотела и залата за конференцията.

 

Над 250 са делата за домашно насилие, заведени в Пловдив през 2014–та година. Броят им е най-голям спрямо останалите градове у нас. От 40 до 50% от търсещите консултация всеки месец са възрастни хора, пострадали от насилие на най-близките си - деца и внуци, съобщиха от Фондация „Джендър алтернативи“.

За да осигурят по-ефективна защита на правата и интересите на пострадалите хора, полиция, съд и неправителствените организации се обединяват в общ проект „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“. Проектът има за цел подобряване на Закона за защита от домашното насилие в неговото приложение, изпълнение и последващи действия от страна на правоприлагащите органи. Фокусиран е върху полицаи и съдии от Пловдивския районен и окръжен съд, както и от Областната дирекция на МВР.

С провеждането на поредица от срещи изграждаме модел на координация между институциите, който се случва за първи път в Пловдив, подчерта координаторът на проекта Рада Еленкова. В рамките на проекта се предвижда изготвянето на програма за работа с пловдивските съдилища и полицията, която да включва анализ на съществуващото законодателство, насоки за изпълнението на закона и препоръки за бъдещи законодателни промени.

Освен представители на съда и полицията, за работа по проекта са привлечени над 50 специалисти от различни области и институции. През септември предстои семинар за обмяна на опит и добри практики между съдии от Пловдив и Благоевград.

 

Източник: DC TV > http://dctv.bg/news.php?news=4847

Юни 25, 2019

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"