Фондация „Джендър алтернативи” взе участие в провеждането на 75-тата сесия на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, която се състоя в периода 10-28 февруари 2020 в Женева, Швейцария. В рамките на сесията бяха представени устни изявления от страна на представители на неправителствени организации от страната с основен фокус върху най-належащите проблеми в сферата на женските права, а на 19 февруари бе проведен т.нар „държавен диалог” – публично разглеждане на изготвения от България доклад относно състоянието на законовата уредба и практическо приложение на средствата за защита правата на жените в страната.

Прочети още: 75-тата сесия на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на...

Уважаеми читатели. Често ни питате за „истории“, свързани с домашното насилие. Трудно се разказват „истории“ на тема „домашно насилие“, защото това са съдби, това са жертви, много често това са непоправими физически или психически травми, които остават завинаги. В последните години и месеци, обаче, чувствителността на обществото към този проблем, по който ние от Фондация „ДА“ говорими и работим от десетилетия, рязко се изостри. Търпението към това насилствено поведение от и към близки в семейството вече е изчерпано! И това, макар в контекста на тема, по която трудно се говори с позитивни сигнали, вече е една добра новина. Ето защо на сайта и във Фейсбук страницата на Фондация „ДА“ очаквайте новата ни секция - „Домашно насилие - казусите“. Тук, спазвайки високите изисквания за защита на лични данни, и без да даваме възможност за разпознаване на жертва и насилник, ще ви запознаваме с казуси, разкрили се пред нас от работата на специализирания Консултативен център за помощ на жертви от домашно насилие, създаден и управляван от Фондация „ДА“. Надяваме се по този начин да дадем допълнителна гласност на проблема, като добавим примери, с които ни сблъсква ежедневната ни работа.

Ето и днешният казус:

Прочети още: Възрастна жена, жертва на дългогодишно насилие, едва не попадна в черния списък на пострадалите...

 Фондация „Джендър алтернативи“ стартира работа по проект “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход („Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls“). Проектът е одобрен в рамките на: Първа сесия по Схема за малки инициативи  с тематичен приоритет: Подкрепа за правата на човека и е с период от 12 месеца. Проектът “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход („Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls“) се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход (Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls) е предоставяне на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход.

Прочети още: Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход

       В рамките на срещата младежите и техните ментори по проекта направиха преглед и анализ на  целтите и постигнатите резултатати от изминалите през 2019 срещи. Акцентът бе поставен върху материалите, които всеки от младежите ще трябва да подготви до и по време на предстоящия уоркшоп на 13.03.2020. Важна част от срещата беше и създаденото приложение за създаване на сториборд, в който младежите ще изградят сценарии, представящи езика на омразата в действие, но с позитивна и негативна развръзка. Коментирани бяха и детайли по идеите за провеждане на събитие, което ще бъде част от кампанията (awareness raising campaign), която се изпълнява от екипите на всички партноьорски организации по проекта. Важна част от срещата беше и позитивната атмосфера, която допълнително улесняваше работата и допринесе за множеството усмивки по лицата на участниците.

Прочети още: Работна среща по проекта HIT - Екипи за предотвратяване на омразата. Приложение за създаване на...

Състоя се третата среща на международният консорциум от организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие. Срещата се проведе в град Копер – Словения. Там за първи път в реална среда бяха тествани едни от водещите инструменти, разработени в рамките на международния проект BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017), а именно Отворената платформа за онлайн обучителни сесии, включително по новия метод „лице в лице“. С висока оценка беше утвърден и специално разработеният по проекта Учебник за обучители. В него са включени множество иновативни подходи за работа с жени и деца от  различни групи, както и редица упражнения за работа в екип и за развиване на различни компетенции.

Прочети още: Учебните програми, разработени от международен екип с българско участие, бяха тествани първо в...

Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

Прочети още: Стартира международният проект „ON-OFF”, насочен към борба и превенция на кибер насилието

Среща на партньорите по проекта Be Aware се проведе в град Инсбрук – Австрия. Пет организации от пет държави разработват специални инструменти за борба с полово базираното насилие на работното място. Партньорите по проекта активно работят за осъществяването на следните дейности: - онлайн обучителен курс за представители на работодателски компании, за повишаване на чувствителността и да разширяване своите компетенции при справянето със сексуалното насилие по време на обучение и на работното място;
- Онлайн курс за обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпроса и по-лесното разпознаване на признаците, както и за това къде да намерят подходяща подкрепа.

Прочети още: Be Aware срещна пет държави в зимната олимпийска столица на Австрия - Инсбрук

Мадрид, Испания

В периода 20-21.11.2019г. се състоя първата партньорска среща на екипа по проект „Power Up. Овластяване и повишаване на квалификацията на жени мигрантки за насърчаване на социалното и трудовото им приобщаване.“ (2019-1-BG01-KA204-062546), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.10.2019г. - 30.09.2021г./. Партньорския екип се състои от четири европейски организации – фондаиця „Джендър алтернативи“(България), „Солидарност без граници“ (Испания), Майндшифт (Португалия) и Матертера (Чехия).

Прочети още: Първа среща на партньорския екип по проекта “POWER UP”

     В края на годината в Инсбрук (Австрия) се проведе международното обучение, посветено на полово базирания тормоз на работното място. То е част от мащабния проект "BE AWARE", който тепърва ще създаде възможности сексуалния тормоз на работното място да може да бъде идентифициран и санкциониран. А жертвите му да бъдат подпомогнати. Проектът ще подпомогне и работодателите, които ежегодно губят свои служители, които напускат "по необясними причини". Много често тези невидими причини са свързани с тормоз между колеги или други посегателства, в повечето случаи полово базирани, които карат жертвите най-често да напуснат токсичната работна среда. А много често те се нуждаят и от допълнителна помощ, за да могат да преодолеят психическите и емоционални травми, получени в следствие на продължителен тормоз на работното място.

Прочети още: Международно обучение, посветено на тормоза на работното място! BE Aware!

    На 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания, във връзка с 16 дневната кампания против насилието (25 ноември – 10 декември) Зонта клуб Пловдив съвместно с Фондация „ДА“ и ЦСРИ „Рада Киркович“ организираха интерактивна лекция в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с ученици от 7-ми и 8-ми клас. Целта бе да се проведе диалог с учениците по теми свързани с агресията, насилието и тормозът  сред  децата, подрастващите и младите хора, какви са

Прочети още: Зонта клуб Пловдив съвместно с Фондация „ДА“ и ЦСРИ „Рада Киркович“ с интерактивна лекция

   Фондация „ДА“ проведе семинар по правата на човека и речта на омразата и поведението срещу мигрантите по проекта „HIT” - Екипи за противодействие на омразата: Млади хора срещу речта на омразата към мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании". Проектът възниква от необходимостта за налагане на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите и малцинствата.

Прочети още: Семинар по правата на човека и речта на омразата и поведението срещу мигрантите