Действията по превенцията на престъпността са необходим елемент за гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите на гр. Пловдив.

За тази цел, Община Пловдив сформира работна група за изготвяне на Програма за работа през 2012г., която е част от Стратегията за превенция на престъпността.

 

Работната група включва представители на гражданското общество и местната власт. Управителят на Фондация "ДА" - адв. Кадиева е определена за член на Постоянната комисия по превенция на престъпността към Община Пловдив.