По повод Деня на социалния работник - 22 март - Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – гр.Пловдив организира „Седмица на отворените врати“. Началото на тази инициатива беше сложено днес на официална церемония в сградата на Областна администрация - гр. Пловдив.

По време на откриването, присъстващите изслушаха презентации за работата на Отделите към ДСП – отдел „Хора с увреждания и социални услуги“, отдел „Закрила на детето“, отдел „Социална закрила“. Акцентите в приветствените думи на Директора на ДСП-гр.Пловдив, г-жа Надя Танева, бяха отдадеността на социалните работници, добрите контакти с районните общини и сътрудничеството с неправителствения сектор.

В рамките на седмица, граждани и професионалисти ще могат да посещават различни институции, ангажирани със социална дейност и да се информират за предлаганите възможности.

 

ПРОГРАМА

20 март 2012

Откриване на Седмицата на отворените врати: г-н Здравко Димитров – Областен управител.
Провеждане на дискусия на тема: „За по-добри дни на тези, които страдат най-много”.
1.Откриване на дискусията – г-жа Надя Танева

2.Представяне дейността на отделите в ДСП-Пловдив.

- отдел „Социална закрила” – г-жа Галина Качелова
- отдел „Хора с увреждания и социални услуги” – г-жа Донка Аргирова
- отдел „Закрила на детето” – г-жа Живка Йовчева
3. Въпроси
4. Закриване на дискусията

21 март 2012
 
Отворени врати на отдел „Хора с увреждания и социални услуги” – въпроси и консултации – бул. „Руски” 13

От 10.00 ч. до 12.00 ч. в Областната администрация на пл. Никола Мушанов №1 юрисконсулта на ДСП и представител на отдел „Хора с увреждания и социални услуги” ще дават безплатни консултации на граждани.

 22 март 2012
 
О
творени врати на отдел „Закрила на детето” – ул. „Неофит Бозвели” № 38
Ще бъдат сформирани 4 екипа – по осиновяване, приемна грижа, превенция и деца, жертва на насилие. В приемната на отдела през целия работен ден представители на тези екипи, както и приемно семейство и семейство на осиновители ще консултират граждани по интересуващи ги въпроси.

От 10.00 ч. до 12.00 ч. в Областната администрация на пл. Никола Мушанов №1 юрисконсулта на ДСП и представител на отдел „Закрила на детето” ще дават безплатни консултации на граждани.

23 март 2012
 
Отворени врати на отдел „Социална закрила” – въпроси и консултации                                           ДСП - бул. „Руски” 13
                    ССЗ „Източен” - бул. „Освобождение” № 3 (хотел SPS)
                    ССЗ „Западен” - ул. „Димитър Страшимиров” 5
                    ССЗ „Северен” - ул. „Вук Караджич” 26
                    ССЗ „Южен” - ул. „Кукуш” 1
                     ССЗ „Централен 1” - бул. „6-ти септември” 77а
                     ССЗ „Централен 2” - ул. „Петко Д. Петков” 33
                     ССЗ „Тракия” -  ж.к. Тракия, барака № 3, зад блок 10
От 10.00 ч. до 12.00 ч. в Областната администрация на пл. Никола Мушанов №1 юрисконсулта на ДСП и представител на отдел „Социална закрила” ще дават безплатни консултации на граждани.

26 март 2012
 
Закриване на седмицата в ДСП – Пловдив – бул. „Руски” 13 - коментари, въпроси, заключения