На 16-ти март 2012г. в гр. София, Информационното бюро на Европейския парламент в България организира национална кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране на развитието на жените в предприемачеството и пазара на труда“.

Целта на форума беше да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и националното законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза.

На събитието бяха изложени данни на Европейската комисия в Европейския съюз, според които делът на жените при самостоятелно заетите лица е 34.4%. Разликата в заплащането в Европа между мъже и жени за една и съща позиция е около 17 на сто. Едва 2.4% от заетите в областта на комуникационните услуги са жени, а в производството на високотехнологични изделия спадат до 1.1%. В тази сфера средната разлика в заплащането между половете достига между 22 и 38%. От друга страна, беше отбелязано, че 13.7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010г., когато този процент беше 11.8%. С тази скорост на „включване“ на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиян Рединг смята, че на Европа ще й трябват 40 години, за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях (поне 40% жени).

В България процентът на жените предприемачи, които има висше образование и говорят поне един чужд език, е значително по-голям от този при мъжете. Но едва една трета от предприятията са собственост или се ръководят от жени. Мнозинството от българките предпочитат да работят като служители в частните или публични фирми, или в държавна институция, отколкото да развиват собствена дейност.

Д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ) и г-жа Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент, направиха водещите презентации на форума по тези теми.