През 2012г. AVON продължава да инвестира в борбата срещу домашното насилие.

Говори открито срещу домашното насилие!