Екипът на Фондация „ДА” е добре познат на гражданите на град Пловдив и областта, а именно: екипът на Фондация ”Български център за джендър изследвания” – клон Пловдив (www.bgrf.org). Той включва шестима юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози работещи в сферата на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист, ангажирани с предмета на работа на организацията.

             От регистрацията на клона на Фондация „БЦДИ” през септември 2002 год. екипът й реализира множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата му беше финансирана основно от международни донорски организации, оценяващи необходимостта от подобни социални услуги. Поради осъзната нужда на екипа от придобиване на оперативна самостоятелност, независимост, включително и финансова, той учреди Фондация „Джендър алтернативи”.  Регистрацията ни се наложи с цел да можем да продължим да предоставяме специализирани социални услуги в гр. Пловдив и областта с оглед изискванията на съществуващата национална правна рамка.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека