Фондация Джендър Алтернативи и лично адв. Милена Кадиева получават днес международна награда за своята работа срещу сексуалната експлоатация

На 18 октомври, Деня на ЕС за борба с трафика на хора, десет европейски организации на гражданското общество получиха наградата Child10 в Кралския замък в Стокхолм, Швеция. Фондация ДА е сред наградените организации, избрани от над 130 номинации в цяла Европа. Наградата е признание за въздействащата работа на Фондация Джендър Алтернативи срещу трафика на хора и други форми на комерсиална сексуална експлоатация на деца и беше връчена от Нейно Величество кралица Силвия на Швеция.

Според Глобалния доклад на UNODC за трафика, всяка трета жертва на трафик е дете. Трафикът на хора вече е класиран като третата най-печеливша категория престъпления в света след наркотиците и оръжията. Организациите, които са признати и получават наградата днес, всички работят в изключително предизвикателна среда в област, която е с недостатъчни ресурси и често е скрита поради естеството на престъплението.

– В резултат на пандемията и климатичната криза, войните и продължаващите конфликти, децата днес са по-уязвими от всякога. Следователно сътрудничеството и въздействащите решения са от първостепенно значение за защитата на децата и гарантирането на техните права. Удостоените днес организации демонстрират, че е възможно да се постигне свят, в който нито едно дете не е жертва на трафик и експлоатация, и по този начин подчертават решаващата роля на гражданското общество за защита на уязвимите деца, както в Швеция, така и в Европа, казва Джейкъб Флард , генерален секретар на Child10.

Наградените членове на Child10 работят заедно през 2022 г., за да идентифицират най-добрите практики, да разработят ефективни и трайни решения на съвместни предизвикателства и да намерят колективен глас за по-силно застъпничество заедно.

– Всички тазгодишни победители са всеотдайни експерти в борбата срещу трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца в Европа.

ACPE, Франция

АТИНА, Сърбия

APRAMP, Испания

Център за изчезнали и експлоатирани деца, Хърватия

Child Focus, Белгия

Фондация „Джендър алтернативи“, България

Мрежа срещу трафика на хора, Германия

Защитете децата, Финландия

Общество Ключ, Словения

Storasyster, Швеция

 

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека