Петата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.02.2021 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните институции и взаимно обучение.

Те споделиха плановете си за изпълнение на националните малки събития и лобистките срещи по проекта.

Те обсъдиха също така програмата BASE, а именно методологиите, наречени "Културна консултантска програма и програма за изграждане на капацитет".

Отворената платформа за обучение BASE също беше предмет на дискусия.

Партньорите споделиха отзивите си от изпълнените до момента дейности, а именно Кръглите маси за оценка на държавите.

Съответните партньори представиха своите планове в рамките на дейността, наречена

Доклад за инструменти за оценка на BASE.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека