Първата лобистка среща беше организирана онлайн на 17.09.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 10.00 и 12.00. В срещата участваха група от 14 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека.

Втората лобистка среща беше организирана онлайн на 02.10.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 13.30 и 15.30. В срещата участваха група от 26 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека. Някои от участниците работят с жени с хуманитарен или бежански статут, а други работят с жени, живеещи в България с продължително пребиваване.

Програмата включваше представяне на участниците и на проекта BASE, основните дейности по инициативата, обсъждане на продължаването на дейностите по проекта. Участниците се споразумяха да подпишат протокол за сътрудничество с Фондация „Джендър алтернативи“, за да осигурят продължаване на изпълнението на дейностите по проекта BASE.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека