На 22.03.2021г. онлайн заради пандемията от Ковид 19 ще се проведе втората международна среща по проекта BASE. В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

Експертите от Фондация ДА Илияна Балабанова и адв. Милена Кадиева ще участват в конференцията с доклади посветени на итструментите, разработени по проекта за подкрепа на деца-мигранти в случаи на сексуално насилие срещу тях.

Макар „покрит“ от кризата с вируса Ковид 19, въпросът с полово базираното насилие над жени и деца мигранти в Европа остава голям и нерешен. Само в рамките на проекта експертите включват теренни проучвания и данни показващи, че към момента пострадали от полово базирано насилие в Европа са жени и деца от 20 различни националности.

Очаквайте подробности от самата конференция!

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"