На паметната за новата българска история дата 10.11.2020г. се състоя първата конференция, посветена на сексизма в България. Организатори бяха: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, Катедра „Социология и науки за човека“, Българската платформа на Европейско женско лоби и Фондация ДА - „Джендър Алтернативи“. програмата на конференцията включваше:

Представяне на работата на българското правителство в областта на защитата на човешките права на жените - Ирина Иванова, Началник на Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика

Представяне на работата на Европейското Женско Лоби в областта на защитата на човешките права на жените

Илиана Балабанова, Председател на Българската платформа към Европейското Женско Лоби

Представяне на работата на Пловдивския университет в областта на защитата на човешките права на жените - доц. д-р Стойка Пенкова, представител на Пловдивския университет

Представяне на Препоръката на Съвета на Европа и съответното международно и европейско законодателство за правата на човека – адв. Милена Кадиева, Управител на Фондация „Джендър алтернативи“

Примери за сексизъм в националния контекст - Теодора Крумова, Програмен директор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Представяне на стандарти за работа в областта на сексизма от медиите, както и предложение за Етични правила за сексизма за работата на местните медии в Пловдив

Илиана Балабанова, Председател на Българската платформа към Европейското Женско Лоби

Представяне на предложение за Етични правила за сексизма за работата на Пловдивския университет, Философско-историческия факултет, Катедра по социология и науки за човека - гл. ас. д-р Милена Ташева, представител на Пловдивския университет

На 27.03.2019г. Съветът на Европа прие „Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма“ в ЕС. В България поставихме началото на темата в рамките на конференцията. Темата беше разгледана чрез научен и емпиричен подход. Лектори бяха представители на  Министерството на труда и социалната политика, Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и неправителствени организации.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека