Дни преди вирусната криза да покори света и България, Комитетът на ООН по Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация спрямо жените (ратифицирана през 1981 година), известен като CEDAW, приключи поредният 8-ми мониторингов цикъл на държавата. Екипът на Фондация „Джендър Алтернативи“ за пореден път участва в процедурата със собствен доклад, който беше представен на срещата на Комитета през февруари.

    Представителите на държавата са задължени да преведат и разпространят този доклад до всички държавни институции. Фондация Джендър Алтернативи също работи по превод на текста, за да може той да стигне до повече заинтересовани страни и най-вече до жените, които могат, при неизпълнение на задължения по Конвенцията, довели до конкретни правонарушения,  да подават жалби до Комитета на ООН срещу България.

    Голямо впечатление обаче в него прави една грешка, с която Докладът на Комитета CEDAW започва!

Става дума за фактът, че ООН отчита като голям успех и голяма крачка напред в защитата на правата на жените и децата приетия през 2019г. Закон за социалните услуги. По някаква причина през м. февруари 2020г. представителите на България пред Комитета на ООН не са споделили, че на 20.12.2019г. законът беше отложен и вместо да влезе в сила от 01.01.2020г., той беше отложен за 01.07.2020г. А по-късно беше сезиран и Конституционния съд, със съмнения, че този закон, за който България е получила висока оценка в доклада на ООН, евентуално противоречи на Конституцията на България. Не е ясна съдбата му, но към времето на срещата на Комитета на ООН през февруари Законът за социалните услуги със сигурност не е влязъл в сила и участниците пред комитета са знаели това, тъй като са представители на държавните институции.

Множество са точките, по които ООН прави своите препоръки. Отчитат се дискриминационни практики спрямо жени, които са в брачни отношения и се дава пример с факта, че например средна телесна повреда, причинена между съпрузи, не се разследва от Прокуратурата. Така  Наказателният кодекс директно дискриминира омъжените жени, като ги поставя в по-неблагоприятна позиция спрямо неомъжените.

Акцент е поставен и върху темата с борбата с ранните бракове, семейно съжителство с момичета под 16г., ранна бременност и раждане. Въпроси, които Комитетът на ООН свързва с липсата на задължителен предмет в училищната програма по сексуално здраве и права, и липсата на обучения за учители по такъв предмет.

Очаквайте подробен анализ на документа на Комитета CEDAW на ООН, както и цялостен превод  скоро на сайта на Фондация ДА.

Пълният текст на английски можете да намерите тук.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека