Екипът на Фондация "Джендър алтернативи" се присъединява към поздравителните думи на Президента на Европейското женско лоби относно новата Стратегия за равнопоставеност на половете на Европейската комисия, представена на 05.03.2020 г.

Gwendoline Lefebvre, Президент на Европейското женско лоби: „Като президент на най-голямата мрежа от женски организации в ЕС, бих искала да приветствам Стратегията за равенство между половете, представена днес от Европейската комисия. Това е чудесна първа стъпка за ускоряване на напредъка при защитата на правата на всички жени и момичета в целия ЕС. Сега е време да превърнем думите в действие и да изпълним тези нови ангажименти. Европейското женско лоби ще следи отблизо дали ЕК и държавите-членки на ЕС изпълняват тези обещания. Всички жени и момичета в Европа разчитат на нашите политически лидери да ги защитят от сексизъм, експлоатация, насилие и всякакви форми на дискриминация и да им предложат възможности за пълноценно ползване на основните си човешки права. "

Стратегията може да се намери тук:

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека