Уважаеми читатели. Често ни питате за „истории“, свързани с домашното насилие. Трудно се разказват „истории“ на тема „домашно насилие“, защото това са съдби, това са жертви, много често това са непоправими физически или психически травми, които остават завинаги. В последните години и месеци, обаче, чувствителността на обществото към този проблем, по който ние от Фондация „ДА“ говорими и работим от десетилетия, рязко се изостри. Търпението към това насилствено поведение от и към близки в семейството вече е изчерпано! И това, макар в контекста на тема, по която трудно се говори с позитивни сигнали, вече е една добра новина. Ето защо на сайта и във Фейсбук страницата на Фондация „ДА“ очаквайте новата ни секция - „Домашно насилие - казусите“. Тук, спазвайки високите изисквания за защита на лични данни, и без да даваме възможност за разпознаване на жертва и насилник, ще ви запознаваме с казуси, разкрили се пред нас от работата на специализирания Консултативен център за помощ на жертви от домашно насилие, създаден и управляван от Фондация „ДА“. Надяваме се по този начин да дадем допълнителна гласност на проблема, като добавим примери, с които ни сблъсква ежедневната ни работа.

Ето и днешният казус:

Възрастна  жена, жертва на дългогодишно насилие в своето семейство, едва не попадна в черния списък на пострадалите жени! При поредния побой мъжът я е удря в областта на корема. Жената се обръща за помощ  към Консултативния център на Фондация „ДА”. Тя беше беше отчаяна, а прокуратурата за пореден път й беше отказала да образува дело срещу насилника, защото нямало свидетели.

След консултации и стартираната процедура по Закона за защита от домашно насилие, съдът забрани на мъжа да извършва домашно насилие спрямо нея и да я доближава за максималния срок от 18 месеца. Насилникът обаче така и не разбира тежестта и укоримостта на извършеното от него, както и забраната да извършва насилие или да се приближава до жертвата. Следва нов акт на физическа саморазправа. След като отново посяга с физическо насилие над жената, Районна прокуратура му повдига обвинение по Наказателния кодекс за неспазване на заповедта за защита, издадане по ЗЗДН, а съдът го осъжда и му налага пробационни мерки за една година и девет месеца. В този случай тай е и задължен да посещава и програма за овладяване на гнева за срок от шест месеца. Осъден е и на обществено-полезен труд за срок от три години.

Ако сте се разпознали в този казус като „жертва“, това е сигнал, че се намирате в условията на домашно насилие и е необходимо да потърсите помощ. Направете го сега!

Ако сте се разпознали в този казус като „насилник“, това е сигнал, че е време да спрете! A в някои случаи и да потърсите психологическа помощ!

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека