На 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания, във връзка с 16 дневната кампания против насилието (25 ноември – 10 декември) Зонта клуб Пловдив съвместно с Фондация „ДА“ и ЦСРИ „Рада Киркович“ организираха интерактивна лекция в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с ученици от 7-ми и 8-ми клас. Целта бе да се проведе диалог с учениците по теми свързани с агресията, насилието и тормозът  сред  децата, подрастващите и младите хора, какви са

формите на насилието (психическо, физическо, икономическо), превенция и последствия, както и бе поставен акцент върху начините за справяне с агресията в училище и извън него, кои са институциите и компетентните органи, към които да се обърнат при такива ситуация. Обърна се особено внимание на методите на разпознаване на агресията и начините за справяне с нея, като се дадоха и примери с действителни казуси. Изграждането на доверие е важен процес, тъй като степента на доверие между хората се отразява върху цялостната им работа и върху ефективността им, затова на учениците бе обърнато специално внимание винаги да разговарят с някой близък – учител, родител, приятел, училищен психолог, когато се сблъскат с агресия или насилие.  

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека