Екипът на Фондация „ДА“ взе участие в иновативно обучение, посветено на комуникационните кризи, които ни застигат почти ежедневно. Дали на организационно, или на лично ниво, ние все по-често се оказваме неразбрани от околните. Едно от нещата, които можем да направим е да развием и да проявяваме нашата „устойчива гъвкавост“. Безспорно това е едно от популярните напоследък „меки умения“ или „soft skills“, които стават задължителни в днешната междуличностна и междуинституционална комуникация.

    Уъркшопът беше открит от Natalia Truchi Vera, външен експерт към Фондация ОAК, която с практически съвети показа как да се реагира при комуникационни кризи.
Szabina Mozes разви своята концепция за личното и организационно проявление на формулираното от нея меко умение „устойчива-гъвкавост“. Бяха направени изводи, че всички ние ежедневно сме изправени най-напред пред личностни кризи. Трябва да изработим механизми за лична съпротива и справяне с тях и едва тогава ще можем да бъдем полезни в работата по решаването на комуникационни кризи на организационно ниво.

В отделен модул специалистът по ПР и комуникации Любомир Аламанов демонстрира какви вътрешни механизми и човешки ресурс трябва да притежава модерната организация, независимо дали в частния или неправителствен сектор, за да не бъде „изненадана“ при настъпване на криза.

Ние във Фондация „ДА“ ще използваме на практика придобитите знания и ще разработим специална обучителна сесия, посветена на комуникациите, която ще бъде насочена към млади хора, желаещи да развиват своите меки умения.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека