На 25.10.2019г. в ЦСРИ „Рада Киркович“ се проведе работна среща със специалисти по Проект „Да защитим правата на децата“ финансиран от TELUS International. На срещата взеха участие представители на Районна прокуратура-Пловдив, МВР-Пловдив, Дирекция социално подпомагане, Отдел закрила на детето, специалисти на ЦСРИ „Рада Киркович“, детски психолог и юристи, които работят пряко с деца (такива, които са преживели насилие, попадат в рискови групи или деца, които са в конфликт със закона). На срещата беше обсъдено разработването на онлайн платформа по проекта и информацията, която ще бъде представена в нея.

    Иновативният инструмент ще бъде полезен за децата и в същото време достатъчно добър, за да се използва от специалистите при работата им с деца. В създаването на платформата включихме и младежи-доброволци от БЧК-Пловдив, с които също се проведе среща, за да се гарантира активното младежко участие и да създадем продукт, който ще отразява визията и креативността на младите.

    Срещата с децата като част от проекта ни позволи да чуем тяхното мнение и да използваме техните съвети. Младите хора говорят по проблемите на език, различен от езика, който говорят специалистите. С този мултидисциплинарен подход, ние ще повишим осведомеността сред деца и младежи по въпросите за човешките права, детско правосъдие и насилието във всичките му форми и същевременно ще работим с тях за изготвяне на съдържание, което на достъпен за младежи език, ще отговори на всички належащи въпроси свързани с насилие, неговото разпознаване, къде може да се потърси помощ, какви са детските права, какво е „синя стая“ и какво се случва в нея; защо не трябва да ни е страх да говорим и колко е важно щадящото детско правосъдие.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека