Фондация „Джендър алтернативи“ отчете рекорден брой консултации, предоставени на лица, пострадали от домашно насилие в гр. Пловдив. През последните три месеца – юни, юли, август 2019г., експертите от екипа споделят за чувствителен ръст на психо-социалните и юридически консултации, а именно 80 консултации. За сравнение, през същия период на 2018г., в Консултативния център са били предоставени 56 консултации на лица, пострадали от домашно насилие.


През юни 2019г., професионалистите на ФДА вече помагат на пострадали в две приемни – в Консултативния център в „Дом Левски“, където консултации се предоставят два пъти седмично и в УМБАЛ „Св. Георги", където е открит специален кабинет. Той работи всеки понеделник от 9:00 до 17:00ч. 

Консултациите се осъществяват по проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“, който осигурява защитата на лица, пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека