Доклад „Състояние на безизходица: ромските жени в периферията на обществения и институционален интерес“ проследява местните политики за област Пловдив за интеграция и овластяване на ромските жени в контекста на техните реалности. Публикацията съдържа няколко тематични раздела - "Насилие, основано на пола", "Дискриминация", "Жилищни условия", "Образование", "Здравеопазване и социални услуги". От анализа на общинските документи и настоящата ситуация в град Пловдив, отправихме препоръки, които можете да прочетете в доклада.

 Докладът бе осъществен благодарение на проект „ Знания за промяна“, с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. 

Проектът „Знания за промяна“ се осъществи в периода февруари-август 2019г. Той целеше да даде възможност на уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез безплатни правни и психосоциални консултации, проведени под формата на тематични информационни дни в кв. «Изгрев» в Пловдив. Достъпът до информация и подкрепа води не само до повишаване на техния капацитет по теми свързани с дискриминация, основни човешки права, насилие, ранни бракове, злоупотреби, но и помага за тяхното социално приобщаване (интегрирането на ромите е един от основните приоритети на европейско и национално равнище).

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека