В периода май-юни 2019г., екипът на ФДА проведе четири интерактивни обучения за създаване на младежки екипи за противодействие на омразата – „ХИТ екипи“.
Инициативата е част от проекта "ХИТ - Екипи за противодействие на омразата: Млади хора срещу речта на омразата към мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании". Проектът възниква от необходимостта за налагане на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите и малцинствата.

Обученията бяха организирани в ЦСРИ Инди Рома в град Куклен, област Пловдив. В тях се включиха 33 деца от Асеновград, Куклен, Първомай, Пловдив и Карлово!
Интерактивните дейности бяха базирани на методите на неформалното образование. Те бяха тематично разделени – първото обучение беше на тема „Човешки права и език на омразата“, второто „Идейни кампании и съхраняване на устната история“, третото „Социален маркетинг“. Четвъртото, последно обучение, озаглавено „Създаване на наратив и кампания“, беше кулминацията на срещите. На него обявихме и двамата участници, които ще пътуват до Лондон, Великобритания през 2019г., в ролята им на „ХИТ посланици“ на международна конференция, част от проекта!


Чрез обученията младите хора успяха да влязат в ролите на хора от уязвими групи (мигранти, малцинства) и критично да обсъдят основните нарушения на човешките права, с които тези групи се сблъскват.

Част от проекта „ХИТ - Екипи за противодействие на омразата“ е и докладът „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“, част от проекта „ХИТ“, представя резултатите от транснационалното проучване, проведено в страните партньори, насочено към събиране и преглед на специфични за отделните страни добри практики за младежки инициативи и инициативи, насочени към младите хора, за противодействие на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата.

Линк към доклада: http://genderalternatives.org/images/publications/WP2_D2_1_HIT_Report_Good_Practices_BG_GAF_06022019.pdf

Проектът „ХИТ“ се състои от девет организации, от седем държави от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Великобритания), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: “Колаж артс“ и „Ринова“ – Великобритания; „МуЛаб“ – Италия; Фондация „Джендър алтернативи“ – България; „Усмивката на детето“ – Гърция; „МетрополисНет“ – Германия; CEPS – Испания; „Фредерик Юнивърсити“ – Кипър; CRC Център за политики „Надежда за децата“ - Кипър

Проектът #HITproject е съ-финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Докладът отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861

 

 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека